хэвлэх
Он: Сар:  
Үүрэг даалгавар Хариуцагч байгууллага (хэлтэс, алба, агентлаг) Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага Биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-10-18
1
"Соёлыг түгээе" аяны хүрээнд байгууллага бүрийн хийж буй ажлын явцыг нэгтгэн танилцуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
2
Аймгийн хэмжээнд ИТХ-аар батлагдсан дахин төлөвлөлтийн ажлууд дээр Улаанбаатар хотын туршлагаас орон нутгийн хэмжээнд нэвтрүүлэн ажиллах. /Иргэн н.Мөнхцолмонтой хамтран ажиллах/
ГХБХБГ-Захиргаа "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
3
Эдийн засгийн форумын уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангаж өндөр түвшинд зохион байгуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
Инженерийн шугам сүлжээ, дулааны асуудлаар судлаачдын гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн салбарын яаманд холбогдох саналыг хүргүүлэх.
Хотын захирагчийн алба
5
Хог хаягдлыг дахин боловсруулах, ангилах, ялгах талаар жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих журмыг боловсруулан танилцуулах.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба
6
2022 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төсөв, төлөвлөгөөг танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
7
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын салбарын удирдлагуудтай хийсэн уулзалтын мөрөөр ажлын төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
8
Агропаркийн зураг төсвийг боловсруулах.
Жаргалант сумын ЗДТГ ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-10-11
1
2022 оны орон нутгийн төсвөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ биелэлт
2
Аж ахуй нэгжийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж учруулсан хохирлыг арилгах талаар хэрхэн арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа тухай бодит мэдээллийг хүргэх. /Авто замын гэрэлтүүлэг, инженерийн шугам сүлжээ, цахилгааны кабель таслах гэх мэт/
Хотын захирагчийн алба "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
3
Авто зам сэтэлсэн газруудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах тал дээр онцгой анхаарах.
Хотын захирагчийн алба "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа биелэлт
4
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд гэр хороололд өвөлжиж байгаа өрхийн тоог баг тус бүрээр гаргаж танилцуулах. /Түлшний хэрэгцээг тооцох зорилгоор/
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Статистикийн хэлтэс биелэлт
5
Ирэх жилүүдэд хийгдэх инженерийн шугам сүлжээний ажлын талаар иргэдэд мэдээ мэдээллийг эртнээс хүргэж ажиллах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Мэдээллийн төв биелэлт
6
Орхон аймгийн хэмжээнд хог хаягдлыг дахин боловсруулж байгаа иргэд, аж ахуй нэгжүүдтэй уулзалт зохион байгуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
7
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын зүүн урд талд баригдаж байгаа барилга нь зам сэтлэхдээ холбогдох мэргэжлийн хангагч байгууллагаас зөвшөөрөл авсан эсэхийг шалгаж холбогдох нэхэмжлэлийг гаргаж хуулийн байгууллагад хандах. /Цэвэр усны шугам гэмтээсэн/
Хотын захирагчийн алба "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
8
Аймгийн хэмжээнд ИТХ-аар батлагдсан дахин төлөвлөлтийн ажлуудыг эрчимжүүлэх.
ГХБХБГ-Захиргаа Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
9
Намрын ногоон өдрүүд арга хэмжээг зохион байгуулах. Мөн Жаргалант сумын ногоочдыг авто зам дагуу худалдаа хийх боломжийг бий болгох.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Жаргалант сумын ЗДТГ; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
10
Удаашралтай байгаа инженерийн шугам сүлжээний ажлууд болон, зам талбай сэтэлж ажил гүйцэтгэж байгаа газруудад холбогдох мэргэжлийн байгууллагын албан хаагчидтай хамтран хяналт хийж, төрийн албан хаагчдыг газар дээр нь тогтмол байлгах талаар арга хэмжээ авч ажиллах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Хотын захирагчийн алба биелэлт
11
"Соёлыг түгээе" аяныг иргэд, байгууллагуудад сурталчлан өндөр түвшинд зохион байгуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-10-04
1
Инженерийн шугам сүлжээтэй холбоотой авто зам сэтлэх зөвшөөрөл дээр онцгой анхаарч ажиллах. Цаг агаар хүйтэрч байгаатай холбоотой зам сэтлэх зөвшөөрлийг олгохгүй байх.
Хотын захирагчийн алба "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа биелэлт
2
Хөрөнгө оруулалтын ажлын хүрээнд газар шорооны ажил хийгдсэн зам талбайн нөхөн сэргээлтийн ажлыг давхар хийлгүүлж байх тал дээр онцгой анхаарах.
Хотын захирагчийн алба МХГ-Захиргаа; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар биелэлт
3
"Ногоон Эрдэнэт" төслийн хүрээнд мод тарих ажлыг эхлүүлэх. Төслийн нээлтийг хийх. /Дэнж багийн ар талын уул, Баян-Өндөр хайрхан гэх мэт газруудад төлөвлөлт хийж танилцуулах/
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Эрдэнэт ЦХ биелэлт
4
Шинээр баригдаж байгаа барилгын ажлуудад тогтмол хяналт тавьж ажиллах. /Зураг төсвийн дагуу хийж байгаа болон зөвшөөрөл авсан эсэх/
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
5
Эрдэнэт голын голдирлыг тохижуулах ажлын зураг төсвийг хийж гүйцэтгэж танилцуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
6
Сурагчдыг анги, хамт олноор нь сайн бэлтгэж сургалтын тогтмол амжилт гаргуулж буй багш нарыг шагнаж урамшуулах алдаршуулах ажлыг зохион байгуулах.
БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
7
"Соёлыг түгээе" аяныг иргэд, байгууллагуудад сурталчлан өндөр түвшинд зохион байгуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
8
"Монгол Дайван" ХХК-ийн Эко хороололтой холбоотой асуудлаар холбогдох арга хэмжээг авч хуулийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа биелэлт
9
Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх Зэст, Оюут, Уурхайчин, Хүрэнбулаг багуудын гадна талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв, Кувейтийн гудамжинд явган хүний нүхэн гарц хийх ажлын зураг төсвийг боловсруулж танилцуулах.
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-09-27
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-09-27
1
2022 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг нэгтгэн эрэмбэлэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Мэдээллийн төв; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Аваарийн зардлаар хийгдэж байгаа ажлууд болон инженерийн шугам сүлжээ сольсон, авто зам сэтэлсэн зэрэг ажлууд дээр нөхөн сэргээх ажлыг чанартай хийж гүйцэтгүүлэх, ажлын явцад хяналт тавьж ажиллах.
Хотын захирагчийн алба "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; МХГ-Захиргаа; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
3
Орон сууцны байруудад нохой бөөс устгах ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулж шаардлагатай арга хэмжээг авах. /Нохой, муур, шувуу орж байгаа хэсгийг таглах гэх мэт/
СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
4
Тусгаарлах байраар ашигласан буудлууд, болон хоол үйлдэрлэлийн салбарын төлбөрийн асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх талаар арга хэмжээ авах.
Онцгой байдлын газар Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс биелэлт
5
Иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу ТОСК-ийн байрны гэрээнд өөрчлөлт оруулах. Ипотекийн зээлд хамрагдаж болох эсэх талаар судлаж иргэдэд мэдээлэл өгөх.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
6
Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ойн санд цэвэрлэгээ хийх хожуул, унанги модыг түлшний хэрэгцээнд бэлтгэн иргэдэд нийлүүлэх ажлыг эхлүүлэх талаар судалж санал танилцуулах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Сум дундын ойн анги биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-09-20
1
2022 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг нэгтгэн иргэдэд нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж зураг төсвийн ажлыг бэлэн болгох.
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
2
Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын дагуу "Хаан хуушуур" цайны газрын үйл ажиллагааг зогсоох арга хэмжээ авах. Цаашдаа муудсан мах махан бүтээгдэхүүн болон чанарын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүнээр иргэдэд үйлчилгээ үзүүлсэн зөрчил гаргасан аж ахуй нэгж, байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах.
МХГ-Захиргаа Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
3
Бусад аймаг хотоос ажлын туршлага судлах чиглэлээр холбогдох саналыг байгууллагуудаас авч ажлын удирдамж боловсруулах. /Хотын нийтийн тээвэр, авто зам, орон сууц, хог хаягдал, гэрэлтүүлэг, цэцэрлэгжүүлэлтийн асуудал гэх мэт/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр хийх ажлын хүрээнд нээлттэй хэлэлцүүлэг хийж ажиллах. /Дахин төлөвлөлт, хорооллууд, Эрдэнэт голын голдиролыг тохижуулах гэх мэт/
ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
5
Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр онцгой анхаарч холбогдох бэлтгэл ажлыг хангаж шаардлагатай зардлын тооцоог танилцуулах.
ЭМГ-Уд. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
6
Аймгийн хэмжээнд ариутгал, халдваргүйтгэл хийх ажлын төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах. Байгууллага тус бүр өөрсдийн байгууллагад ариутгал хийж ажиллах.
Онцгой байдлын газар биелэлт
7
"Шарилжгүй Эрдэнэт" хөтөлбөрийг боловсруулж танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
8
Аймгийн хөдөө аж ахуйн болон хотын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах. /Инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан эрчим хүч, өвс тэжээлийн фонд бүрдүүлэх, түлшний мод гэх мэт/
Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
9
2022 онд Булган, Сэлэнгэ аймгийн зэргэлдээх сумдтай түлээ түлшний асуудал дээр хамтран ажиллах чиглэлээр гэрээ хэлэлцээр хийх талаар санал санаачлага гаргаж ажиллах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
10
Орон сууцны байрнуудад Нохой бөөс устгах чиглэлээр онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл биелэлт
11
Гадаа талбайд хийх боломжтой соёлын үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын талаар санал танилцуулах. Соёлын хэлтсийн ажлыг эхлүүлэх, Хүүхэд залуучуудын театрын ажлыг эрчимжүүлэх.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-09-13
1
Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудад Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг гаргуулж хяналт шалгалтыг сайжруулах талаар онцгой анхаарах.
МХГ-Захиргаа биелэлт
2
Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа улирлын чанартай ажлуудыг гэрээнд заасан хугацаанд нь хүлээлгэн өгөх талаар гүйцэтгэгч байгууллагад үүрэг даалгавар өгч ажлыг эрчимжүүлж ажиллах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Газрын удирдлагын хэлтэс; ГХБХБГ-Захиргаа; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Хотын авто замыг сэтэлсэн газруудад үзлэг шалгалт хийж зарим чанаргүй хийсэн нөхөөсийг гүйцэтгэгч байгууллагаар дахин хийлгэх тал дээр анхаарч ажиллах. /Гал унтраах 81-р ангийн арын авто зам гэх мэт/
Хотын захирагчийн алба Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
БОЭТ болон Хүүхдийн эмнэлгийн тасгийг аваарийн үед хангах эрчим хүчний нөөц эх үүсвэр бүрдүүлэх чиглэлээр тооцоо судалгаа гаргаж танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; ЭМГ-Уд. биелэлт
5
Хотын инженерийн шугам сүлжээн дээр барилга байгууламж барьсан аж ахуй нэгж, байгууллагуудын судалгааг гаргаж газар чөлөөлөх мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллах.
ГХБХБГ-Газрын удирдлагын хэлтэс; ГХБХБГ-Захиргаа
6
Эрдэнэт хотын болон хөдөө аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг шалгах чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулан газар дээр нь ажиллах. /Авто зам, инженерийн шугам сүлжээ, үерийн далан суваг, хадлан тэжээл бэлтгэх гэх мэт/
"ХББЗА" ОНӨААТҮГ; Баян-Өндөр ЗДТГ; Жаргалант-ЗДТГ; ХЗА; ХОХБТХ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХААГ-Уд.; ЭБЦТС; ЭДЦС; ЭУДТС биелэлт
7
Эрдэнэт хотын иргэдийн 2021-2022 оны өвлийн түлшний асуудалд онцгой анхаарч иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэх нөөц бүрдүүлэлтийг зохион байгуулах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
8
Уурын зуухаар халаалт авдаг сургууль цэцэрлэгийн халаалтын асуудалд менежментийн шинэчлэл хийх чиглэлээр судалгаа гаргаж санал танилцуулах. /Нүүрс татан авалт, уурын зуух ажиллуулах зэргийг хувийн хэвшлийн байгууллагад хариуцуулж ажиллах гэх мэт/
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Хууль, эрх зүйн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
9
Орхон аймгийн хэмжээнд газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуй, фермер, өрхийн тариалан эрхлэгчдэд туслалцаа үзүүлэх орон нутгийн өмчит аж ахуйн байгууллага байгуулах чиглэлээр тодорхой судалгаа гаргаж санал танилцуулах.
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
10
Орхон аймаг, Эрдэнэт хотын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу "Дөмөг" захын зүүн талын газарт "Залуус" хорооллыг байгуулах чиглэлээр ажлын зураг төсөв судалгаа тооцоог хийж Барилга, хот байгуулалтын сайдад танилцуулахад бэлтгэх.
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Газрын удирдлагын хэлтэс; ГХБХБГ-Захиргаа; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
11
7-р хорооллын газрыг хүчингүй болгох чиглэлээр холбогдох хуулийн дагуу захирамжийн төслийг бэлтгэж танилцуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс ГХБХБГ-Газрын удирдлагын хэлтэс; ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
12
Цар тахалтай холбоотойгоор төрийн байгууллагууд төлөвлөгөөт ажлуудыг хойшлуулахгүй цаг тухай бүрд нь хийж гүйцэтгэж байх тал дээр онцгой анхаарах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд. биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-09-06
1
Болзошгүй аваарын зардлаар энэ онд хийгдэх ажлыг эрэмбэлж, зарим ажлыг 2022 оны санхүүжилтээр хийгдэх ажлын жагсаалтанд оруулах.
Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
2
Хотын авто замын нөхөөс хийх ажлыг эрчимжүүлэх .
Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудад хууль эрх зүйн чиглэлээр гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
4
Эрдэнэт хотын хэмжээнд ус ихээр тогтож байгаа цэгүүдийн зураглалыг гаргаж танилцуулах. үерийн уснаас хамгаалах чиглэлээр Цаашид авах арга хэмжээний талаар төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах.
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
5
Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын чанар гүйцэтгэлд онцгой анхаарч цаг тухай бүрт нь нөхцөл байдлын шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргаж байх. / авто замын эвдрэл, дээвэр засвар, гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, барилгын чанар, гэх мэт /
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; МХГ-Захиргаа; Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
6
Эрдэнэт Хотын болон гэр хороолол, авто замын гэрэлтүүлгийн кабель солих талаар судалж санал танилцуулах .
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
7
Цар тахалтай цаашдаа хэрхэн тэмцэх хариу арга хэмжээний талаар иргэдэд мэдээ мэдээллийг тогтмол өгч байх ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажиллах, боловсон хүчний нөөц, тоног төхөөрөмж, хамгаалах хэрэгсэл нэмэлтээр ор дэлгэх гэх мэт ажлын явцын талаар танилцуулах.
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ЭМГ-Уд.
8
Үерийн суваг, гуу жалга, хур хог цэвэрлэх талаар олон нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах. / багийн ажилгүй болон хүнсний талонд хамрагдсан иргэдийг бүрэн хамруулах. /
ХХҮГ-Уд. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-08-30
1
Улсын болон орон нутгийн төсвөөр 2022 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсвийг бэлтгэх. / Гэр хорооллын цэвэр усны инженерийн шугам сүлжээ, авто замын уулзварууд, гэрлэн дохио, 2А,7-р хорооллын инженерийн шугам сүлжээний зураг гэх мэт./
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
2
Аваарын зардлаар хийгдэх ажлуудыг эрэмбэлж санал танилцуулах
Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Ирэх жилүүдэд шинээр баригдах орон сууцны хорооллуудын инженерийн шугам сүлжээний тооцоо судалгааг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран гаргах. 2 А хороололтой холбоотой газрын асуудлууд болон техникийн нөхцөл байдалтай холбоотой ажлууд дээр хангагч байгууллагууд шуурхай арга хэмжээ авч асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэж байх.
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Газрын удирдлагын хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах талаар судлан санал танилцуулах.
Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
5
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Багуудын нутаг дэвсгэрт үзлэг шалгалтыг хийх. / орон сууцны дээвэр, инженерийн шугам сүлжээ, гэрэлтүүлэг, гэх мэт /
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
6
Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хогийн ургамал, шарилж устгах ажлыг зохион байгуулах.
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт ЦХ биелэлт
7
Төрийн байгууллагуудыг салбарын ажилчдынх нь орон сууцны хамт цогцоор нь шийдэх төлөвлөгөө гаргах, Төрийн байгууллагуудаас санал авч танилцуулах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
8
Ерөнхий боловсролын сургуулиудад тест шалгах тоног төхөөрөмжтэй болгох талаар судалгаа хийж санал танилцуулах.
БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-08-23
1
Аймгийн хөдөө аж ахуйн болон хотын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах. / дулаан өгөх асуудал, өвс тэжээлийн фонд бүрдүүлэх, түлшний мод гэх мэт /
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
2
Олон хоног үргэлжилсэн борооны улмаас үүссэн нөхцөл байдлын талаар ажлын хэсэг гаргаж газар дээр нь ажиллах, үерийн далан сувгийн сэргээх мөн холбогдох баримтуудыг Европын сэргээн босголтын банкинд хүргүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Онцгой байдлын газар биелэлт
3
2022 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсвийн саналыг 09 дүгээр сарын 15-ны дотор хүлээн авах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
Ирэх саруудад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ажлын төлөвлөгөө хариу арга хэмжээний талаар судалгаа гаргах Мөн өвчний дараах эмчилгээний тасгийг яаралтай нээж ажиллуулах чиглэлээр хийгдэж буй ажлыг танилцуулах.
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ЭМГ-Уд. биелэлт
5
БОЭТ-ийн болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч, ажилчдын харилцаа хандлага, ёс зүйн хэм хэмжээг сайжруулах талаар онцгой анхаарч ажиллах. / хийгдэж буй ажлын талаар иргэдэд мэдээлэл тогтмол хүргэх /
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ЭМГ-Уд.
6
Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-аас Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэх гэж буй хөрөнгө оруулалт,бүтээн байгуулалт, засварын ажлын талаар тухайн төсвийн жил эхлэхээс өмнө орон нутгийн удирдлагууд болон иргэдэд мэдээллийг өгч уялдаа холбоог сайжруулах талаар онцгой анхаарах.
Хотын захирагчийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
7
Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулах.
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-08-16
1
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд онцгой анхаарч 2021-2022 оны Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан гэж бэлтгэл ажлууд болон сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдээс эрүүл мэндийн шинжилгээ авах ажлыг түргэн шуурхай зохион байгуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ЭМГ-Уд. биелэлт
2
Байгууллага тус бүр өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тал дээр анхаарах .
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
3
Төсвийн тодотголын асуудалд онцгой анхаарч асуудлыг эрэмбэлэх .
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
Сургууль цэцэрлэгийн инженерийн шугам сүлжээ болон халаалтын асуудалд онцгой анхаарч бэлэн байдлыг хангах .
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Хотын захирагчийн алба Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
5
Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулах.
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
Орон сууцны подвальд нохой бөөс устгах ариутгал цэвэрлэгээ хийх ажилд СӨХ-ийн удирдлагууд онцгой анхаарч ажиллах.
СӨХ-ны салбар зөвлөл; Хотын захирагчийн алба биелэлт
7
Шарилжгүй Эрдэнэт аяныг эрчимжүүлэх, цаашид жил бүр тогтмол зохион байгуулах тал дээр анхаарч төсвийн тооцоо гаргаж танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Хотын захирагчийн алба биелэлт
8
Модны захуудын үйл ажиллагаанд онцгой анхаарч үнийн хөөрөгдөл үүсгэхгүй байх талаар хамтран ажиллах гэрээ хийж, иргэдэд мэдээлэл хүргэж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-08-09
1
Шинээр ашиглалтад оруулах өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн барилгын ажлуудад хяналт тавьж, өрхийн эрүүл мэндийн "Нийцэл", "Энхжихмандарваа", Мөнхийн гэгээ" төвүүдийг шинэ байранд нь оруулж, ажлыг жигдрүүлэх.
ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, мэдээллийн хэлтэс Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
2
Орон нутагт ажиллах нэн хэрэгцээтэй 45 мэргэжилтэн /Инженер мэргэжлээр/ бэлтгэхэд шаардлагатай судалгааг яаралтай гаргаж танилцуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс Мэдээллийн төв; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
3
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд түлшний мод, шахмал түлш бэлтгэх асуудлаар зохион байгуулж буй ажлынхаа талаар мэдээлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын дэргэдэх Шахмал түлшний үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, түлш бэлтгэхтэй холбоотой асуудлаар мэдээлэл бэлтгэж танилцуулах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
5
"Шарилжгүй Эрдэнэт" аяныг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж, аймгийн хэмжээнд хогийн ургамал устгах ажлыг идэвхижүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар биелэлт
6
"Ковид-19" цар тахлын нөхцөл байдал, идэвхижилттэй холбоотойгоор бэлтгэл ажлыг сайтар хангах талаар онцгой анхаарах, газар дээр нь ажиллаж, мэдээлэл бэлтгэж танилцуулах.
ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, мэдээллийн хэлтэс Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
7
Орлогод нийцсэн орон сууц барих ажлыг шуурхайлах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
8
ТОСК-ын шугамаар баригдсан 315 айлын орон сууцны түрээслэгч бүр дээр хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг шийдвэрлэж ажиллах. /Давхар түрээс гэх мэт/
Орон нутгийн өмчийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
9
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаарх мэдээллийг мэргэжлийн байгууллагуудаар хийлгэх.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
10
Шороон болон хатуу хучилттай замуудын засварын ажлын тооцоо, төсвийг гаргаж танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
11
Ирэх жилийн томоохон хөрөнгө оруулалтын ажлуудын зураг төсвийг хийх. /Инженерийн шугам сүлжээ, гэр хорооллын айл өрхүүдийг цэвэр усаар хангах шугам тавих, орон сууц, дахин дамжуулах төв барих гэх мэт/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-08-02
1
Гурван замын хяналтын цэгийг хариуцаж байгаа албан тушаалтнаар Орхон аймгийн иргэд аймгийнхаа нутаг дэвсгэр дотор /Жаргалант сум орох/ тус постоор гарахад яагаад хураамж төлж байгаа талаар олон нийтэд мэдээлэл хийлгэх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
2
Орон сууцны байранд үйл ажиллагаа явуулж байгаа баар, караоке, хоолны газар, РС тоглоом гэх мэтчилэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын ажлын цагийг богиносгох талаар судалгаа хийж танилцүулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
3
Ерөнхий боловсролын зарим сургуулиудын уурын зуухны бэлтгэл болон ариун цэврийн өрөөний тохижилт дээр онцгой анхаарч ажиллах.
БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Хотын захирагчийн алба Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
Барилгачдын талбайн 4 замын уулзвараас Уурхайчин хороолол руу 1 дүгээр хорооллын автозамын дагуу хийгдэж байгаа шугам сүлжээний ажлын асуудалд анхаарах. /Ногоон байгууламж мод тайрч байгаа/ Иргэдэд үнэн зөв мэдээлэл хүргэх, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-т албан бичиг хүргүүлэх.
МХГ-Захиргаа; МХГ-Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, хүнсний хяналтын хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар биелэлт
5
Автозамын нөхөөсийн ажилд анхаарах, замын арчилгааг сайжруулах. /Баруун 4 замын туслах автозам цөмөрсөн гэх мэт/
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
6
Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэх, техникийн болон улсын комиссыг шуурхай ажиллуулах.
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Газрын удирдлагын хэлтэс; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
7
Томоохон худалдааны төвүүд дээр Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын зохион байгуулалт дээр анхаарч ажиллах. Мөн баар, караоке, РС тоглоомын асуудлаар санал танилцуулах.
МХГ-Захиргаа; МХГ-Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, хүнсний хяналтын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; ЭМГ-Уд. биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-07-26
1
2021-2022 онд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, их засварын ажлын хяналтыг сайжруулах, явцын талаар олон нийтэд нээлттэй ил тод тогтмол мэдээлж байх.
Хотын захирагчийн алба "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Газрын удирдлагын хэлтэс; ГХБХБГ-Захиргаа; Орон нутгийн өмчийн газар; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
2
Сангийн яамнаас төсвийн Ерөнхийлөн захирагч нарт ирүүлсэн "2022 оны төсвийн төсөл бэлтгэх удирдамж"-ийн дагуу босоо удирдлагатай нийт төрийн байгууллагууд харьяа газрынхаа /ялангуяа Залуучуудын ордон гэх мэт/ төсөв хөрөнгийг 2022 оны улсын төсөвт тусгах саналуудаа хугацаанд нь явуулах талаар анхаарч ажиллах.
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс биелэлт
3
ЕБС-ийн сурагчдыг хичээлийн танхимд гутал сольж орох тал дээр судалгаа хийж яаралтай танилцуулах.
БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; БСУГ-Сургалт, арга зүйн алба; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-07-19
1
Коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор жирэмсэн болон эхнэр нь жирэмсэн албан хаагчдыг цахимаар ажиллуулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд. биелэлт
2
Жирэмсэн эхчүүдийг вакцинжуулахад хяналт тавих үйл ажиллагаанд онцгой анхаарч ажиллах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ЭМГ-Уд. биелэлт
3
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулах, ээлжийн амралттай болон чөлөөтэй байгаа эмч нарыг орлох эмчийг тодорхой болгож иргэдэд хүндрэл үүсгэхгүй байх тал дээр анхаарч ажиллах.
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ЭМГ-Уд. биелэлт
4
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг эхлүүлэхгүй байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагуудын гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авч ажиллах. Хийгдэж байгаа ажлуудыг эрчимжүүлэх тал дээр онцгой анхаарах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хотын захирагчийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
5
ЕБС-ын сурагчдыг хичээлийн танхимд гутал сольж орох тал дээр судалгаа хийж яаралтай танилцуулах.
БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; МХГ-Захиргаа биелэлт
6
Байгууллагын удирдлагууд ээлжийн амралттай байх хугацаандаа орлон гүйцэтгэж ажиллаж байгаа албан тушаалтнууд хариуцлагатай байж байгууллагын хэмжээнд халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиж өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрд биелүүлэн ажиллах. /Утас нээлттэй байх./
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд. биелэлт
7
Иргэдэд 3 дахь тун вакцин хийх талаар судалгаа тооцоог хийж танилцуулах.
ЭМГ-Уд. биелэлт
8
Коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж хяналт шалгалт хийх, эргүүлийн ажлыг эрчимжүүлж, анхааруулах мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллах. Байгууллага бүр нөөц төлөвлөгөө гаргаж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд. биелэлт
9
Коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр батлан хэрэгжүүлж байгаа 5 зарчмыг иргэдэд эрчимтэй сурталчлах.
Мэдээллийн төв "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд. биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-07-05
1
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг эхлүүлэхгүй байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагуудын ажлыг яаралтай эхлүүлэх, хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хотын захирагчийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
2
Хотын мод бут сөөгийг хэлбэржүүлэх ажлыг дуусгах. Хотын хэмжээнд зэрлэг ургамал устгалын ажлыг зохион байгуулах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар биелэлт
3
Урт хугацааны амралтын үеэр аж ахуй нэгж, байгууллагууд хариуцлагатай жижүүр гарган ажиллах. /Аймгийн хэмжээнд баяр наадмын болон ээлжийн амралтын үеэр байгууллагуудын дарга нарын утас нээлттэй бэлэн байх./
Хууль, эрх зүйн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд. биелэлт
4
Амралтын өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гал, үер усны аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангуулах талаар эргүүл, шалгалтуудыг эрчимжүүлж хяналт тавьж ажиллах. Мөн инженерийн шугам сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг хангаж өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах. /Сэлбэг хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжүүдийн нөөц бүрдүүлэх, шуурхай ажлын хэсгүүдийн бэлэн байдал утсыг тодорхой болгох гэх мэт./
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар; Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
5
Үер усны болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар анхааруулах мэдээ мэдээллийг иргэдэд тогтмол хүргэж ажиллах, хотын үерийн далан сувгийн хэвийн үйл ажиллагааг шалгах холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
Эрдэнэт хотын 45 жилийн ойн хүрээнд ах дүүгийн найрамдалт хотууд, бизнес эрхлэгч нар болон Эрдэнэт хотоос төрөн гарсан салбар бүрийн манлайлагч нартай цахим уулзалт, форум зохион байгуулах ажлын талаар төлөвлөгөө гарган танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
7
Сум хөгжүүлэх сангийн болон хоршооллын үйл ажиллагааны чиглэлээр тодорхой ажлын төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
8
Байгууллагын удирдлагууд ээлжийн амралттай байх хугацаандаа орлон гүйцэтгэх болон шуурхай үүрэг даалгавар, бусад тайлан мэдээ, хариутай бичиг, өргөдөл гомдлыг хариуцан ажиллах албан тушаалтныг томилж ажлаа бүрэн хариуцуулж, албан бичгээр аймгийн ЗДТГ-т ирүүлэх.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-06-28
1
Хотын авто замын хэвтээ тэмдэг тэмдэглэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулах.
Орхон АЗЗА ТӨХК; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
А1001, А1002 авто замын зарим хэсэгт хийгдсэн болон хийгдэх гэж байгаа нөхөөсний чанарын асуудалд онцгой анхаарч ажлыг гүйцэтгэж дуусгах.
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Булаг, Баянбулаг багийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын асуудалд онцгой анхаарч Улсын комисс ажиллуулах.
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
Авто граж болон орон сууцны байр хооронд байгаа павильонууд, газрын зөвшөөрлийг сунгах, эс сунгах асуудлаар нэгдсэн хариуг өгөх. /Нэг мөр ойлголт өгөх/
ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
5
Хувийн хэвшлүүдийн орон нутагт шинээр барьж байгаа орон сууц болон бусад барилгын газрын зөвшөөрөл болон холбогдох бичиг баримт бүрэн эсэх мөн хяналт шалгалт хийгдэж байгаа талаар мэдээлэл танилцуулга хийх.
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
6
Эрүүл мэндийн даатгалын Улсын байцаагчаар цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийлгэх.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ЭМГ-Уд.
7
Тусгаарлах байраар ашигласан буудлуудын төлбөрийн асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх талаар арга хэмжээ авч ажиллах.
Онцгой байдлын газар биелэлт
8
Аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, 7035-3511 утсаар ирүүлж буй өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд онцгой анхаарах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Газрын удирдлагын хэлтэс; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон АЗЗА ТӨХК; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; ТХ- Захиргаа, хуулийн тасаг; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
9
Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр 2020-2024 онд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөв, зургийн даалгаврыг боловсруулахад онцгой анхаарах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
10
2021 оны Төсвийн тодотголын асуудалд онцгой анхаарах. /Асуудлыг эрэмбэлэх/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
11
Орхон аймгийн 45 жилийн ойг тохиолдуулан 45 нэн шаардлагатай мэргэжлийн инженер бэлтгэх асуудалд онцгой анхаарч ажлын хэсэг байгуулан ажиллах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-06-21
1
Хог ачилтын үнийн тарифын талаарх саналыг аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлыг бэлтгэн танилцуулах.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
А1001, А1002 авто замын засвар болон гарц тэмдэг тэмдэглэгээ, хөвөөний засварын ажилд онцгой анхаарах.
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Томоохон худалдааны төвийн үйл ажиллагаанд онцгой анхаарах, нээлт хийж иргэдийг олноор нь оролцуулахгүйгээр зохион байгуулалт хийж ажиллах, халдвар хамгааллын дэглэмийг онцгой анхаарах. /"Оргил", "Сансар" худалдааны төв гэх мэт/
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
2021 оны Улсын болон Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудын хяналтын болон ажлын явцын мэдээллийг танилцуулах.
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бэлтгэл ажлыг сайтар зохион байгуулах, вакцинжуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх.
БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
6
Авто гараж болон орон сууцны байр хооронд байгаа павильонуудын газрын зөвшөөрлийг сунгах, эс сунгах асуудлаар нэгдсэн хариуг өгөх. /Нэг мөр ойлголтыг иргэдэд танилцуулах/
ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
7
Аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудалд онцгой анхаарч бэлтгэл ажлыг хангах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
8
Улсын болон Орон нутгийн төсвөөр 2022 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг авах ажлыг зохион байгуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
9
Аймгийн хэмжээнд баригдаж байгаа барилгын ажлуудын талаар танилцуулах. /Хэзээ эхэлсэн, хэзээ ашиглалтад орох гэх мэт/
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
10
Инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил эхлэхээс өмнө олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд мэдээлэл хүргүүлэх. /Зам хаах, ус таслах гэх мэт/
Хотын захирагчийн алба биелэлт
11
Коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж хяналт шалгалт хийх, эргүүлийн ажлыг эрчимжүүлж анхааруулах мэдээ мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллах, байгууллага бүр нөөц төлөвлөгөө гаргаж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар биелэлт
12
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын салбарын зарим ажил олгогч байгууллагууд ажилчдын цалин хөлсийг олгохгүй хохирол учруулж байгаа талаарх гомдол мэдээллийг нягтлан хяналт шалгалтын ажлыг хийх. Цаашид ажилчдыг хөдөлмөрийн гэрээ хийж ажиллаж байх талаар олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах. /Уурхайчин хороолол "Хемон" констракшн/
МХГ-Захиргаа; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-06-14
1
А1001, А1002 авто замын зарим хэсэгт хийх засварын ажил болон тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулах, нүхэн гарцны засварыг яаралтай дуусгах, хяналт тавьж ажиллах.
Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
2
Халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг ажлын байран дээр нь зохион байгуулалт хийж халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан ажиллуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ХХҮГ-Уд. биелэлт
3
Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэдэд анхааруулах мэдээг тогтмол өгөх. Мөн үерийн ус зайлуулах шугам хоолой, даланг сэргээж хэвийн байдлыг хангах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар биелэлт
4
Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг болон цахимаар үзүүлж буй үйлчилгээний чиглэлээр мэдээ мэдээллийг иргэдэд сурталчлан таниулах ажлыг тогтмол зохион байгуулах.
Мэдээллийн төв Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
5
Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэх . / 1А хороолол, замын асуудлууд гэх мэт /
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ биелэлт
6
Агаарын дүүжин гүүр барих асуудалд онцгой анхаарах. / газрын асуудлуудыг тодорхой болгох /
ГХБХБГ-Захиргаа; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
7
Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх. Операторын харилцааны асуудлыг анхаарах мэдээ мэдээллийг иргэдэд үнэн зөв түргэн шуурхай өгдөг байх.
Онцгой байдлын газар; Шуурхай удирдлагын төв биелэлт
8
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж хяналт шалгалт хийх,эргүүлийн ажлыг эрчимжүүлж, анхааруулах мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллах .
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Жаргалант сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-06-07
1
Аймаг сумын сонгуулийн хороо болон хэсгийн хороодод ажиллаж байгаа албан хаагчдаас Сонгуулийн дараа Ковид-19 цар тахлын Түргэвчилсэн шинжилгээ авах ажлыг зохион байгуулах.
ЭМГ-Уд.
2
ЕБС-ийн 12-р анги төгсөгчид болон оюутан залуусаас гарсан санал санаачилгыг хүлээн авдаг, эргэх холбоотой байх талаар онцгой анхаарч ажиллах. /Хүүхэд оролцооны танхим, мэргэжлийн сэтгэл зүйч ажиллуулах гэх мэт/
БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
3
Цар тахалтай холбоотой ойрын хавьтал болсон иргэдийн гэрийн тусгаарлалтын дэглэмийг онцгой анхаарч хяналтыг сайжруулан ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар биелэлт
4
Иргэдэд бага насны хүүхдэд тавих хараа хяналтаа сайжруулах, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхааруулга мэдээг тогтмол хүргэж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар биелэлт
5
Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудыг цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээг харж төлөвлөж ажиллах чиглэлээр тогтмол анхааруулга өгөх. /Замын ажил, дээвэр засварын ажлууд гэх мэт/
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
6
Орхон аймгийн баяр наадмыг зохион байгуулах өдрүүдийн товыг тогтоох.
Цэргийн штаб
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-05-31
1
А1001, А1002 авто замын зарим шаардлагатай хэсэгт нөхөөс хийх, замын тэмдэг, тэмдэглэгээ байршуулах, нүхэн гарцын ажлыг дуусгах.
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Иргэдэд нийтийн биеийн тамираар хичээллэх чөлөөт цагийн талбай, болон спорт заал шинээр байгуулах боломжтой газар байршлыг судлан санал танилцуулах.
Биеийн тамир, спортын газар ГХБХБГ-Захиргаа; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
3
Нийтийн биеийн тамир, спорт дасгал хөдөлгөөний талаар иргэдэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран тогтмол сурталчилж ажиллах. Наадмын талбайн засварын ажилд онцгой анхаарах.
Биеийн тамир, спортын газар; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
4
Хотын болон гэр хорооллын хог ачилтыг эрчимжүүлэх. Шаардлагатай тохиолдолд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-тай хамтран ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
5
Хотын болон гэр хороолол гудамж талбай, орон сууцны байрны гэрэлтүүлгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж асахгүй байгаа хэсгийн засвар үйлчилгээг хийх. /Асахгүй байгаа гудамжны гэрэлтүүлгийн тоог гаргах./
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
6
Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын явцад хяналт тавих ажлыг эрчимжүүлэх, тулгамдсан асуудлыг шуурхай шийдэж, шаардлагатай заавар, зөвлөгөөг өгч ажиллах. Мөн тухайн багийн иргэдийн саналыг тусгаж ажиллах тал дээр онцгой анхаарах. /Ирэх жилийн ажлын зураг төсөв хийхэд/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
7
Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагууд өөрсдийн байгууллагын цахим хуудасны мэдээ мэдээллийг тогтмол шинэчилж байх, иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх тал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
"ХББЗА" ОНӨААТҮГ; АТТ; Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БСУГ-ЗАА; БТСГ; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; МЭГ-Уд.; НДХ; ОБГ; ОНӨГ; СТАТ; СХАА; СХХ; ТХ; УБХ; УЦУОШТ-ЗТХ; УЦУОШТ-Уд.; ХЗА; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХҮГ-Уд.; ЦГ; ЦНБГ; ЭМГ-Уд.; ЭУДТС биелэлт
8
Шинээр сайжруулсан шороон авто зам хийх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
9
1-р хорооллын 4-р байрны орчмын Ус дулаан хуваарилах төвд гарсан гэмтлийг шуурхай шийдвэрлэх.
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
10
17-р сургууль дээр "Урагшлах" ХХК-ийн хийж байгаа ажил дээр онцгой анхаарах.
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-05-24
1
Засгийн газрын 2021 оны 152-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
Онцгой байдлын газар; ЭМГ-Уд. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс биелэлт
2
Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын явцад хяналт тавих ажлыг эрчимжүүлэх, тулгамдсан асуудлыг шуурхай шийдэж байх. /Шаардлагатай заавар, зөвлөгөөг өгч ажиллах/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Сургууль, цэцэрлэг орчмын тохижилт стандартыг сайжруулах чиглэлээр тодорхой зураг төсвийг гарган танилцуулах. /Хашаа, явган болон авто зам, гэрэлтүүлэг, камержуулалт гэх мэт/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Ойр орчмын эзэнгүй дүүргийн хог хаягдал болон сэг зэм устгах ариутгах ажлыг зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба МХГ-Захиргаа биелэлт
5
2021-2022 оны хотын болон хөдөө аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх талаар онцгой анхаарах.
Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
6
Авто замд явган хүний гарцын тэмдэг тэмдэглэгээг шаардлагатай газруудад шинээр хийх ажлыг зохион байгуулах. /Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн, 7-р хороолол гэх мэт/
Хотын захирагчийн алба Цагдаагийн газар биелэлт
7
Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр манай аймгийн хэмжээнд хийгдэх ажлуудын талаарх шаардлагатай тооцоо судалгаа, мэдээ мэдээллийг тогтмол хүргүүлж байх. /Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгээр гэр хорооллын халаалт, цагаан тоосны асуудал, хүхрийн хүчлийг хэмжих тоног төхөөрөмж авах гэх мэт/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
8
"Ногоон Эрдэнэт" төслийн хүрээнд хийгдэж буй мод тариалалтын үеэр таригдсан мод, суулгацыг арчлах, услах асуудлыг хариуцан тогтмол хийж байх. Мөн иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг уриалж ажиллах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-05-17
1
Ажлын хэсэг байгуулан ирэх жилүүдэд хийгдэх хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүдийн ажлын зураг төсвийг гаргаж холбогдох яаманд хүргүүлэх. /1000 айлын орон сууц, инженерийн шугам сүлжээ, авто вокзал гэх мэт/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний асуудлаар тодорхой шийдлийг танилцуулах, зургийн даалгаврыг хийж холбогдох дээд байгууллагад хүргүүлэх. /Цэвэр ус хүргэх гэх мэт/
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
3
Орон сууцны барилга барих боломжтой газрыг судлан танилцуулах мөн ирэх жилүүдэд баригдах орон сууцны хорооллуудын төсвийн талаар анхаарах. /Олон улсын хөрөнгө оруулалт болон улсын төсвөөр гэх мэт/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
4
Иргэдээс ирүүлсэн саналын дагуу Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын баг тус бүр дээр гадна талбайн тохижилтын ажлын зураг төсвийг гарган танилцуулах. /Авто зогсоол, тоглоомын талбай, гэрэлтүүлэг, явган болон авто зам гэх мэт/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-05-10
1
1А хорооллын инженерийн шугам сүлжээний хөрөнгө оруулалтын болон ажлын явцын талаар танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Олон улсын төсөл хөтөлбөр болон ЕСББ-ны санхүүжилтээр орон нутгийн хэмжээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын бэлтгэл ажлыг сайтар хангаж ажиллах. /1000 айлын орон сууц, "ЭУДТС" ОНӨХК дээр хэрэгжих төсөл гэх мэт./
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
3
Байгууллага бүр 1 дүгээр улиралд санаачлан хэрэгжүүлсэн шинэлэг ажлын талаар танилцуулах. /Аймгийн ЗДТГ-ын Мэдээллийн төвд файлаар хүргүүлэх./
"ХББЗА" ОНӨААТҮГ; АТТ; Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БСУГ-ЗАА; БТСГ; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; МТ; МХГ-Захиргаа; МЭГ-Уд.; НДХ; ОБГ; ОНӨГ; СТАТ; СХАА; СХХ; ТХ; УБХ; УЦУОШТ-ЗТХ; ХЗА; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; ЦГ; ШША; ШШГГ; ЭМГ-Уд.; ЭУДТС; ЭШУТП Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
4
Эрдэнэт үйлдвэрийг түшиглэн уул уурхай, металлурги, химийн үйлдвэрийн цогцолбор байгуулах томоохон төсөл хэрэгжиж эхлэх гэж байгаатай холбоотой ажиллах боловсон хүчний судалгааг хийж нарийн мэргэжлийн ажиллах боловсон хүчнийг бэлтгэх асуудалд онцгой анхаарах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Захиргаа; Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв биелэлт
5
"Ногоон Эрдэнэт" төслийн хүрээнд хийгдэж буй хаврын мод тариалалтын үеэр таригдсан мод, суулгацыг арчлах услах асуудлыг хариуцан тогтмол хийж байх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
Иргэдтэй уулзсан уулзалтын мөрөөр авч хэрэгжүүлж буй ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн талаар мэдээлэл танилцуулах. /Хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар./
Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
7
Коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ЭМГ-Уд. МХГ-Захиргаа биелэлт
8
Орон сууцны байрнуудад хийсэн ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлын талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх.
СӨХ-ны салбар зөвлөл; Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-05-03
1
Түрээсийн орон сууцнаас орлого төвлөрүүлж дараагийн ээлжийн орон сууц барих талаар судалж тодорхой санал танилцуулах.
Орон нутгийн өмчийн газар Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс биелэлт
2
1А, 2А, Уурхайчин зэрэг хорооллуудын барилгын ажлын явцад төрийн байгууллагын зүгээс дэмжиж хуулийн дагуу түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Хотын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлуудын зураг төслийг хийж танилцуулах. /А1001,1002 авто замын дагуу тохижилт, Чандмань төвийн уулзвар, усан парк, шилэн гүүр зам талбайн асуудал гэх зэрэг/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд, хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлж, халдвар хамгааллын дэглэмийг чангатган цаашид ямар арга хэмжээ авах талаар тодорхой санал танилцуулах.
ЭМГ-Уд. Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Онцгой байдлын газар биелэлт
5
"ЭДЦС" ТӨХК-ийн цахилгаан станцын өргөтгөлийн газартай холбоотой гарсан Засаг даргын захирамжийн биелэлт хэрэгжилтийг танилцуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
6
Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын Сонгуулийн хорооны дарга, гишүүдийг Сонгуулийн хорооны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангаж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
7
Нөөцийн мах худалдаалагдаж байгаа байршил болон зарагдах үнийн талаар иргэдэд тодорхой мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллах.
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мэдээллийн төв биелэлт
8
Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр гарч байгаа хүндрэлтэй асуудал болон үнийн зөрүүтэй асуудлыг цаашид хэрхэн шийдвэрлэж ажиллах талаар холбогдох дээд байгууллагад санал хүргүүлэх. /Гүйцэтгэгч байгууллагуудад учирч байгаа хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдэх./
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
9
Коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулалт хийгдэж байгаатай холбоотой зохион байгуулалтын ажилд онцгой анхаарч иргэдэд мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэж ажиллах. /Зохион байгуулалтыг сайжруулах./
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар; ЭМГ-Уд. МХГ-Захиргаа; Мэдээллийн төв; Цагдаагийн газар биелэлт
10
Барилгын материалын жижиглэнгийн худалдаа, модны захад худалдаж байгаа банз, палк гэх мэт барилгын материалын үнэ зэрэгт хяналт шалгалт хийх зах зээлийн үнийн судалгаа гаргаж танилцуулах иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллах.
ШӨХТГ Мэдээллийн төв биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-04-26
1
Дэнж, Эрдэнэ багийн усан сангийн асуудалд анхаарч хяналт тавих, ажлын явцын талаар мэдээлэл танилцуулах. Туршилт явуулах бэлтгэл хангах.
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
2
Иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхдээ байгууллагын дарга нар өөрсдөө хариуг нь өгч байх.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар биелэлт
3
Хотын гэрэлтүүлгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах засварын ажлыг эрчимжүүлэх мөн асахгүй байгаа гэрлийн тоог гаргаж ажлын төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах. /977 ширхэг гэрэл гэх мэт./
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
4
А1001, А1002 авто замын дагуу тохижилт үйлчилгээний талаар анхаарч цаашид ямар арга хэмжээ авч ажиллах талаар хөрөнгө оруулалтын ажлуудад санал тусгах. Иргэдэд мэдээлэл өгөх.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
5
Оюун ухааны ордны үйл ажиллагаа болон ашиглалтын талаар мэдээлэл танилцуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
6
Энэ онд хийгдэх авто замын засвар өргөтгөл, шинээр тавигдах замуудын талаар иргэдэд тогтмол мэдээлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулах. /Газар, төлөвлөлт гэх мэт./
ГХБХБГ-Захиргаа "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
7
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр гарч байгаа хүндрэлтэй асуудал болон үнийн зөрүүтэй байдлыг цаашид хэрхэн шийдвэрлэж ажиллах талаар санал танилцуулах. /Гүйцэтгэгч байгууллагуудад учирч байгаа хүндэрэлтэй асуудлуудыг шийдэх./
"Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
8
Гэр хорооллын айл өрхүүдийн хашааны стандарттай болох чиглэлээр тодорхой санал санаачилга гаргаж танилцуулах. /Ирэх жилийн хөрөнгө оруулалт дээр анхаарах./
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ биелэлт
9
Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл цахилгаан дулааны үнийг чөлөөлсөнтэй холбоотойгоор түрээслэгч байгууллага бүр түрээсийн төлбөрийг тодорхой хэмжээнд бууруулах, тэглэх чиглэлээр томоохон худалдаа үйлчилгээний төвүүд болон ажлын байр түрээслүүлэгч нарт уриалга хүргүүлэн ажлын хэсэг гарган ажиллах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
10
Иргэдтэй хийж буй уулзалтаас гарсан ажлын төлөвлөгөөнд анхаарч төсвийн тооцоог гаргаж хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрэмбэлэх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
11
Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний асуудлаар тодорхой судалгаа хийж ажлын төлөвлөгөө, тодорхой шийдлийг танилцуулах. /Цэвэр ус хүргэх гэх мэт./
Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
12
2022 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг дээд байгууллагад хүргүүлэх. Мөн УИХ-ын гишүүд, ЗГХЭГ, Сангийн яам, болон холбогдох газруудад хүргүүлэх. /Шинээр эхлэх ажлууд, орон сууцжуулах асуудал гэх мэт./
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
13
Хотын авто замын нөхөөсний ажлын талаар тодорхой санал, ажлын төлөвлөгөөг танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
14
Орон сууцны байр хооронд байгаа павильонуудын газрын зөвшөөрлийг сунгах, эс сунгах асуудлаар нэгдсэн хариуг өгөх. /Нэг мөр ойлголт өгөх./
ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-04-19
1
2022 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг дээд байгууллагад хүргүүлэх. /Шинээр эхлэх ажлууд./
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
2
Хачигт халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхааруулга, мэдээ мэдээллийг тогтмол хүргэж иргэдэд зөвлөмж өгч ажиллах.
ЭМГ-Уд. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
3
Хаврын мод тариалах, цэнэг усалгаа хийх чиглэлээр иргэдэд болон аж ахуй нэгж, байгууллагад цахимаар заавар зөвлөмж уриалга гарган ажиллах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
4
Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй ойн нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
5
А1001, А1002 авто замын дагуу тохижилт үйлчилгээний талаар анхаарч цаашид ямар арга хэмжээ авч ажиллах талаар санал танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
6
Цар тахлын үед ажиллаж байгаа албан хаагчдын дархлааг дэмжих чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулах. /ЭМГ, ОБГ, ЦГ, МХГ гэх мэт./
МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Уд. биелэлт
7
Цар тахлын голомтод ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагын албан хаагчдыг даатгуулах чиглэлээр судалж санал танилцуулах.
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ЭМГ-Уд. биелэлт
8
Шинээр суурилагдсан PCR шинжилгээний лабораторийг яаралтай ажиллуулж эхлэх талаар онцгой анхаарах.
ЭМГ-Уд. биелэлт
9
Цар тахлын эсрэг өнгөрсөн хугацаанд гарсан гүйцэтгэл болон цаашид шаардлагатай зардлын тооцоог хийж танилцуулан холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх. /Төсвийн тодотгол/
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс Онцгой байдлын газар; ЭМГ-Уд. биелэлт
10
Иргэдтэй хийж буй уулзалтаас гарсан ажлын төлөвлөгөөнд анхаарч, хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрэмбэлэх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-04-12
1
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдөөс байгууллагуудад хүргүүлсэн албан бичгийн хариуг яаралтай хүргүүлэх.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
2
Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гаргаж буй захирамжийг дээд шатны удирдлага болон Улсын онцгой комиссоос гаргаж буй шийдвэрүүдтэй уялдуулан гаргах талаар онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
3
Шилэн кабель шилжүүлэх асуудлын хүрээнд холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах. /"Нийцэл" өрхийн эрүүл мэндийн төв/
БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Улсын бүртгэлийн хэлтэс Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК биелэлт
4
Орон сууцны СӨХ-ын хийсэн ажлын талаар танилцуулга мэдээллийг иргэдэд хүргэх, 2020 оны ажлын тайланг сонсох ажлыг зохион байгуулах. /Цахимаар/
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл биелэлт
5
Аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавруудын эхний улирлын биелэлтийг нэгтгэж танилцуулах.
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс биелэлт
6
Байгууллага бүр I улиралд санаачилсан хийсэн ажлын талаар танилцуулах.
Мэдээллийн төв; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
7
Иргэдээс ирүүлж буй гомдлын дагуу орон сууцны байрнуудын подвальд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл биелэлт
8
Орон сууцны байрнуудын орцонд Домофон систем суулгах талаар судалж тооцоо гарган танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
9
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн байрны зураг төсвийн бэлтгэл хангах дээд байгууллагад яаралтай хүргүүлэх.
Хотын захирагчийн алба Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
10
Хотын төвд мал орж байгаа асуудал дээр онцгой анхаарч холбогдох шийдвэрийг гаргаж ямар арга хэмжээ авч ажиллах талаар танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-04-05
1
Ковид-19 цар тахлын эсрэг вакцин хийх, шинжилгээ авах үйл ажиллагааг дэмжин хамтран оролцох. /Ажиллах нөхцөлөөр хангаж ажиллах./
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Жаргалант сумын ЗДТГ МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Уд. биелэлт
2
Үндэсний хэл бичгийн талаар төрийн байгууллагын албан хаагчдаас авах судалгаанд бүх албан хаагчдыг бүрэн хамруулах. Дүнг нэгтгэн шуурхай дээр танилцуулах.
Статистикийн хэлтэс биелэлт
3
Цаг үеийн асуудлаар Жаргалант суманд ажлын хэсгийг байгуулан газар дээр нь ажиллах. /Ногоон талбай, эко хороолол гэх мэт газрын асуудлаар/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
4
Зөвшөөрөлгүй баригдаж байгаа өргөтгөлийн ажил, орон сууцны байрнуудын даацын хана нурааж байгаа болон явган хүний зам, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд дур мэдэн барилга байгууламж, өргөтгөж хашаа барьсан газруудын зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч ажиллах. /White house, Зуун айл , Lux орон сууц гэх мэт/
Хотын захирагчийн алба ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа биелэлт
5
Цар тахалтай холбоотой аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавруудын биелэлтийг нэгтгэж танилцуулах.
Онцгой байдлын газар Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс биелэлт
6
Улсын болон орон нутгийн төсвөөр 2022 онд хийгдэх Хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг авах ажлыг зохион байгуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
7
Бичил бизнес эрхлэгч, онлайн худалдаа үйлчилгээ явуулж буй иргэдийг дэмжих чиглэлээр тодорхой санал санаачилга гарган танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
8
Шинэ төрлийн Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан зардлын талаар олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх.
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс Онцгой байдлын газар биелэлт
9
Хотын болон хөдөө аж ахуйн 2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг гаргаж холбогдох хурлуудаар оруулах ажлыг зохион байгуулах.
Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-03-29
1
Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн барилгын болон тохижилтын ажил хийгдэж байгаа үед иргэдэд анхааруулга, санамж өгч хязгаарлалтын бүс тогтоон гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах. Мөн зурагт самбар байршуулах.
Орон нутгийн өмчийн газар; Эрдэнэт ЦХ биелэлт
2
Цахимаар үйлчилгээ үзүүлж байгаа бүх байгууллагууд үйлчилгээнийхээ талаарх мэдээллийг иргэдэд шуурхай, тогтмол хүргэх ажлыг зохион байгуулах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Мэдээллийн төв; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Уд.; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
3
Аймгийн Онцгой комиссын мэдээллийн цаг дээр төрийн байгууллагууд хамтран оролцож үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээ олон нийтэд хүргэх. /Байгууллагуудын хуваарь гаргаж танилцуулах./
Мэдээллийн төв Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Уд.; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
4
Түргэвчилсэн болон ПГУ шинжилгээний нөөц бүрдүүлэх, шаардлагатай урвалж бодисыг татан авах ажлыг тогтмол зохион байгуулах.
ЭМГ-Уд. биелэлт
5
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж хяналт шалгалт хийх,эргүүлийн ажлыг эрчимжүүлж, анхааруулах мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллах. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, томоохон худалдаа үйлчилгээний газрууд болон орон сууцны байрнуудын орц, хонгилд ариутгал, халдваргүйтгэл хийх ажлыг зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-03-22
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-03-22
1
Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг тооцохдоо биелсэн, биелээгүй гэсэн үзүүлэлтээр тооцож мэдээлэх.
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
2
Ковид-19 цар тахлын үед үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдыг урамшуулах асуудлын хүрээнд санал танилцуулах.
Онцгой байдлын газар биелэлт
3
Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнд байгууллагын удирдлагууд өөрсдийн биеэр оролцож байх талаар байгууллагуудад албан тоот явуулах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
4
Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан Улсын онцгой комисс, Засаг даргын захирамжийг бүрэн хангаж ажиллах, сурагчдыг хичээлийн бус цагаар хамт олноороо цуглахгүй байх олон нийтийн газраар явахгүй байх тал дээр сургуулийн удирдлагууд, анги даасан багш нар, эцэг эхчүүд хамтран хяналт тавьж ажиллан хэрэгжилтийн талаар аймгийн Онцгой комисст мэдээлэл өгч ажиллах.
БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба биелэлт
5
Булган аймгийн Могод суманд сэжигтэй тохиолдол гарсан тул Булган аймгаас орж ирэх хөдөлгөөнийг хязгаарлах талаар иргэдэд мэдээлэл хүргүүлж хяналт тавьж ажиллах.
Онцгой байдлын газар биелэлт
6
"Дэлхийн зөн" ОУБ-ын гамшигт тэсвэртэй хот төслийн хүрээнд Орхон аймгийн нийт багуудыг хамруулах талаар холбогдох байгууллагуудад санал хүргүүлж ажиллах.
Онцгой байдлын газар биелэлт
7
Хаврын мод тарих ажлын хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг гарган танилцуулах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар биелэлт
8
Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа "Цахим гүйлт-2021" аянд байгууллага хамт олон идэвхтэй оролцох, оролцооны талаарх мэдээллийг нэгтгэн танилцуулах.
Биеийн тамир, спортын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
9
"Уурхайчин" хорооллын газар шорооны ажил явагдаж байгаатай холбоотойгоор хүнд даацын авто машинууд авто зам эвдлэх даац хэтрүүлэх гэх мэт зөрчил гарч байгаатай холбоотой асуудлыг цэгцлэх. /Хохирол учирсан бол нөхөн төлбөр ногдуулах./
Авто тээврийн төв Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; Цагдаагийн газар биелэлт
10
Иргэдээс шинжилгээ авах ажлын хэмжээг нэмэгдүүлэх түргэвчилсэн оношлуурын нөөц бэлтгэх, шинээр PCR-ын лаборатори байгуулж байгаа ажлыг шуурхайлах асуудалд онцгой анхаарах.
ЭМГ-Уд. Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
11
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан Шадар сайдын тушаал, аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийг төрийн байгууллага болон томоохон аж ахуй нэгжүүдийн удирдлага албан хаагчдад танилцуулах мэдээллийг чанга яригч техник тоног төхөөрөмж ашиглан иргэдэд зарлах, ариутгал халдваргүйтгэл хийх ажлын төлөвлөгөө танилцуулах.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; Цагдаагийн газар биелэлт
12
Хот хооронд зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд ачаа тээвэр хийж байгаа авто машины жолооч нарыг вакцинжуулах ажлыг зохион байгуулах.
ЭМГ-Уд. Авто тээврийн төв биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-03-15
1
Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг улирал бүр нэгтгэн гаргаж танилцуулж байх.
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс биелэлт
2
17-р сургуулийн удирдлагатай холбоотой ирсэн гомдлыг газар дээр нь шалгаж иргэнд хариу хүргүүлэх. /н.Алтанзаяатай холбоотой./
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
3
Хотын гэрэлтүүлгийн цагийн хуваарийг өөрчлөх мөн гэрэлтүүлгийн засварын ажлыг 6 дугаар сарын 20-ны дотор засварлаж дуусгах.
Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Байгалийн гамшигт үзэгдэл хүчтэй салхины улмаас үүссэн эвдрэл гэмтэл хохирлын хэмжээг тодорхой болгож ажлын төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар биелэлт
5
А1001, 1002 авто замын дагуух зөвшөөрөлгүйгээр хүнд даацын авто машинууд удаан хугацаанд зогсоох, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх зэрэг асуудлыг цэгцлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ МХГ-Захиргаа; Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар биелэлт
6
Жаргалант суманд баригдсан байцайны зоорийн асуудал болон өмч хувьчлалын талаар судалж тодорхой мэдээллийг танилцуулах.
Жаргалант сумын ЗДТГ ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
7
7035-3511 утсаар ирж буй иргэдийн санал хүсэлт өргөдлийн талаар байгууллага бүр онцгой анхаарч шийдвэрлэж байх.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
8
Иргэдийн дундаас гарч буй санал санаачлагыг хэрэгжүүлж ажиллах талаар онцгой анхаарах. 14-р сургуулийн хажуу талын барилгын суурийг нурааж сургуулийн өргөтгөл барих мөн 4-р цэцэрлэгийн хажуу талын хогийн цэгийг шийдвэрлэх асуудлын зураг төсөв, төсвийн тооцоог гаргаж танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
9
Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны мэдээллийг ил тод нээлттэй болгох мөн албан хаагчдад иргэд үнэлгээ дүгнэлт өгдөг болгох программ бий болгох.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
10
Баян-Өндөр, Жаргалант сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаа болон багуудын ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах чиглэлээр газар дээр нь ажиллах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
11
Жаргалант сумын иргэдтэй цахимаар уулзалт хийх ажлыг зохион байгуулах.
Мэдээллийн төв; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
12
Аймгийн хэмжээнд шинээр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
13
2021-2022 оны Хөдөө аж ахуйн болон хотын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг нэгтгэн танилцуулан батлуулах.
Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
14
"Ногоон Эрдэнэт" хөтөлбөрийн хүрээнд Хилийн цэргийн ангитай хамтран ажиллах гэрээний дагуу ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, мод тарих ажлыг судлан танилцуулах. /Төсөв хөрөнгийн тооцоо гаргах./
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Сум дундын ойн анги; Хотын захирагчийн алба биелэлт
15
Хашааны стандарт гаргах талаар тодорхой ажил зохион байгуулж иргэдэд мэдээллэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хотын захирагчийн алба биелэлт
16
Ногоон байгууламж дээр авто машин гаргаж тавьсан, авто зам болон явган хүний зам давж эвдрэл үүсгэж байгаа асуудлыг цэгцлэх хариуцлага тооцдог байх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-03-09
1
Хүнд даацын авто машиныг замын хөдөлгөөнд оролцуулахад холбогдох журмын дагуу оролцуулж байх талаар онцгой анхаарах. /Уурхайчин хорооллын газар шорооны ажил гэх мэт./
Цагдаагийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
1-р улирлын тайлан мэдээг гаргаж холбогдох байгууллагад хуулийн хугацаанд хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
3
Шадар сайдын тушаал, аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийг удаа дараа зөрчиж байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоож тусгай зөвшөөрлийг цуцлах хүртэл хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллах.
Цагдаагийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар биелэлт
4
Томоохон зах, худалдааны төв, үйлчилгээний газрууд дотоод зохион байгуулалт хийж угтах ажилтан ажиллуулах, цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч холбогдох дүрэм журмыг сахиулан ажиллах. Ариутгал халдваргүйтгэл тогтмол хийж иргэдийг амны хаалт зүүж байгаа эсэхэд хяналт тавин ажиллах.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
5
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах, гудамж талбайг ариутгах талаар ажлын төлөвлөгөө гарган танилцуулах. /Мэдээллийг иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах./
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Хөх Монгол цогцолбор; Цагдаагийн газар; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
6
Олон нийтийг хамарсан соёл, спорт, урлагийн арга хэмжээ, хүлээн авалт зэргийг зохион байгуулахгүй байх талаар онцгой анхаарах. Мөн томоохон ТӨҮГ, ТӨХК, аж ахуй нэгж, байгууллагууд өөрсдийн дотоод нөөц боломжийг ашиглан түргэвчилсэн тест авч ажилчдаа шинжилгээнд хамруулах талаар санал танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар биелэлт
7
Байгууллагууд улсын хэмжээнд болон салбартаа 2020 оны ажлаараа хэрхэн дүгнэгдсэн, тухайн дүнг ямар шалгуур үзүүлэлтээр гаргадаг тухай тодорхой мэдээллийг ХШҮДАХ-т цахимаар ирүүлэх.
БОАЖГ; БСУГ-ЗАА; БТСГ; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа; МЭГ-Уд.; НДХ; ОБГ; СТАТ; СХХ; ТХ; УБХ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХҮГ-Уд.; ЦГ; ШША; ШШГГ; ЭМГ-Уд. биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-03-02
1
Орхон аймгийн хэмжээнд хийгдэж буй агаарын бохирдлын тооллогод хамрагдаагүй айл өрхийн мэдээллийг нягтлан бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулж дүнг танилцуулах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
Нөөцийн мах худалдаалах, борлуулах цэгийн байршил үнийн талаарх мэдээллийг иргэдэд тогтмол хүргэх ажлыг зохион байгуулах.
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
3
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан Шадар сайдын тушаал, аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийг төрийн байгууллага болон томоохон аж ахуй нэгжүүдийн удирдлага албан хаагчдад танилцуулах мэдээллийн самбарт байршуулах ажлыг зохион байгуулах. /ЗГ-ын 2021 оны 45-р тогтоол, УОК-ын даргын 18, 21-р тушаал гэх мэт/
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
4
Сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж халдвар хамгааллын дэглэмийг онцгой анхаарч ажиллах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Жаргалант сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар биелэлт
5
Хот хоорондын зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа эхэлж байгаатай холбоотойгоор бэлтгэл ажлыг хангаж төлөвлөгөө гарган танилцуулах. Мөн хот хоорондын дайвар ачааны үнийг тодорхой болгож иргэдэд мэдээлэх.
Авто тээврийн төв; Эрдэнэт төмөр зам Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
6
2020 оны ажлын тайланг иргэдэд цахимаар хүргэсэнтэй холбоотой ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мэдээллийн төв биелэлт
7
Аймгийн удирдлагууд болон холбогдох албан тушаалтнуудыг улиралд 1 удаа орон нутгийн телвизээр шууд нэвтрүүлэгт оруулж иргэдэд мэдээлэл хүргэх, санал хүсэлтийг сонсох ажлыг зохион байгуулах талаар санал танилцуулах.
Мэдээллийн төв биелэлт
8
Бүх салбарын хэвийн үйл ажиллагаа эхэлж байгаатай холбоотой иргэдээс шинжилгээ авах вакцинжуулах асуудлын хүрээнд төлөвлөгөө гарган танилцуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ЭМГ-Уд. биелэлт
9
Хотын гэрэлтүүлэгт үзлэг шалгалт хийж хэвийн үйл ажиллагааг хангах тодорхой ажил зохион байгуулах.
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-02-22
1
Хотын авто замд үзлэг шалгалт хийж нөхөөс хийх шаардлагатай газруудад хүйтэн нөхөөс хийх.
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
2
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудын бие засах газар болон нийтийн бие засах газруудыг иргэдэд үйлчлэх ажлыг шинэ шатанд гаргах.
Хотын захирагчийн алба МХГ-Захиргаа; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
3
Эрдэнэт хотын хэмжээнд 2021 оны өвлийн улиралд аваарийн нөхцөл байдалтай байсан инженерийн шугам сүлжээг засварлах болон шинээр солих ажлын төлөвлөгөө, санхүүгийн тооцоог танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
4
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
5
Худалдаа үйлчилгээний томоохон дэлгүүр, зах, аж ахуй нэгж, байгууллагууд Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. Халдвар хамгааллыг сайжруулах автомат халуун хэмжигч гар ариутгагч байршуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа Онцгой байдлын газар; ЭМГ-Уд. биелэлт
6
2020 оны ажлын тайланг иргэдэд цахимаар хүргэж, санал авч байгаа тул иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мэдээллийн төв; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
7
2021 оны худалдан авах ажиллагаа болон хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг цаг хугацаанд нь эхлүүлэх мөн он дамжиж хийгдэж байгаа ажлыг яаралтай дуусгах.
Орон нутгийн өмчийн газар; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
8
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл нэмж олгохгүй байх тал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-02-15
1
Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэгт үзлэг шалгалт хийж хэвийн үйл ажиллагааг хангах мөн хувийн хэвшлийн оролцоог бий болгох талаар судалж танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
Шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах. /Далан, үерийг суваг шуудууг сэргээх, иргэдэд анхааруулах мэдээ өгч ажиллах./
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Булган аймагтай хамтран ажиллах гэрээний төслийг хянаж байгуулах ажлыг зохион байгуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
4
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-тай 2021 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
5
"Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн өргөтгөлийн газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Цагдаагийн газар биелэлт
6
Эрдэнэт хотын 45 жилийн ойд зориулсан лого болон медалийн загварын уралдааныг нийт иргэдийн дунд зохион байгуулах.
Мэдээллийн төв биелэлт
7
Хотын захирагчийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах ажлыг зохион байгуулах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
8
Хотын төвд газар аваад хашаа барьж олон жил ашиглаагүй газруудыг шийдвэрлэх талаар тодорхой тайлбар хариу өгөх, шийдвэр гаргуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
9
Цахилгаан, дулаан эрчим хүчний хангамжийн байгууллагууд хэвлэлийн бага хурал хийж иргэдэдээс ирүүлж буй асуултад хариулт өгөх, мэдээ мэдээллийг хүргэж ажиллах. /Төлбөр тооцооны асуудлаар/
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-02-08
1
Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэгт үзлэг шалгалт хийж хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах.
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
"Урагшлах" ХХК-тай холбоотой асуудлын талаар иргэдэд үнэн зөв мэдээллийг хүргэх. /17-р сургуулийн барилгын асуудлаар./
Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
3
Улаанбаатар хотоос ирж байгаа иргэдийн хөдөлгөөн дээр онцгой хяналт тавьж ажиллах. Мөн гэрийн тусгаарлалтад байгаа иргэдэд хяналт тавих ажлыг анхаарч эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллах.
МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Уд. биелэлт
4
"Дэлхийн зөн" олон улсын байгууллагын байрыг орон нутгийн өмчид шилжүүлэн авах асуудлын талаар анхаарч хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
5
7-р хороолол /"Хуанлун хуатун" ХХК/ болон газар аваад олон жил барилга бариагүй 1А, 2А зэрэг хорооллуудын газрын эрхийг хүчингүй болгох захирамжийн төслийг танилцуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
6
Иргэд нийтийн биеийн тамираар хичээллэх боломжтой амралт чөлөөт цагийн талбайн судалгаа, цаашид хэрхэн ашиглах талаар төлөвлөгөө гаргаж санал танилцуулах.
Биеийн тамир, спортын газар Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
7
Уртын гол багт барих орон сууцны байрны газрын асуудалд онцгой анхаарч ажиллах.
ГХБХБГ-Захиргаа Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
8
Аймгийн Засаг даргын Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх асуудлын хүрээнд гаргасан захирамжийн биелэлтэд хяналт тавих.
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
9
Сар шинийн баярын үеэр аж ахуй нэгж, байгууллагууд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах, хэрхэн ажилласан тухай тайлан мэдээг аймгийн ЗДТГ-т ирүүлэх, мөн гарч болзошгүй эрсдэлийн талаар иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээг орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх. Хяналтыг чангатган ажиллах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Авто тээврийн төв; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Уд. биелэлт
10
Сар шинийн баяр болох гэж байгаатай холбогдуулан Онцгой байдал, ЭМГ, БОЭТ, Цагдаагийн газар, Төмөр зам, "ЭБЦТС" ТӨХК, "ЭДЦС" ТӨХК, "ЭУДТС" ОНӨХК, АТТ зэрэг байгууллагууд шуурхай ажлын хэсэг томилж ажил үүргийг тодорхой эзэнжүүлж, бэлэн байдлыг өндөр түвшинд хангаж ажиллах.
Авто тээврийн төв; Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба; ЭМГ-Уд.; Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
11
Жаргалант суманд Агро парк байгуулах ажлын талаар тодорхой төсөл, саналуудыг танилцуулах.
Жаргалант сумын ЗДТГ ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
12
Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд аймгийн хүн амын дунд тандалтын шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулах.
ЭМГ-Уд. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар биелэлт
13
Цагаан сарын үеэр орон байрны хулгай болон нийгмийн хэв журам сахиулж ажиллахад онцгой анхаарах.
Цагдаагийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-02-01
1
Сар шинийн баярыг тохиолдуулан томоохон худалдааны төв, захуудад эргүүл, хяналт шалгалтыг тогтмол хийж, халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар сахиулах талаар ажлаа эрчимжүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ МХГ-Захиргаа биелэлт
2
Бараа бүтээгдэхүүний зохиомол хомсдол, үнийн хөөрөгдөл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, хэрэглэгчдийн нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллах.
ШӨХТГ МХГ-Захиргаа; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
3
Авто замын нөхөөсний ажлыг эрчимжүүлж, 2021 оны худалдан авалтаар нөөц бүрдүүлэх талаар анхаарч ажиллах.
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
4
Аймгийн хэмжээнд коронавируст халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, эрсдлийг бууруулах зорилгоор Засаг даргын 2021 оны 35 дугаар захирамжаар байгуулагдсан хариуцлагатай жижүүрүүд УОК-ын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, аж ахуйн нэгж, үйлчилгээний байгууллагуудын халдвар хамгааллын дэглэмд биечлэн хяналт тавих ажлыг эрчимжүүлж ажиллах.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-01-25
1
Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэгт үзлэг шалгалт хийж хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах.
Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
А1001 авто зам дагуу түрээсийн орон сууцны хажууд шинээр автобусны буудал байгуулах ажлыг зохион байгуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Авто тээврийн төв; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Улаанбаатар хотоос ирж гэрийн тусгаарлалтад байгаа иргэдэд хяналт тавих ажлыг онцгой анхаарч эрсдлээс урьдчилан сэргийлж ажиллах.
Цагдаагийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; ЭМГ-Уд. биелэлт
4
Хотын авто замуудад шаардлагатай тэмдэг тэмдэглэгээ, гарц хийх ажлын зураг төсвийн тооцоог гаргаж санал танилцуулах. /Түрээсийн орон сууцны авто зам, эко хорооллын зүүн талын шинэ зам гэх мэт./
Цагдаагийн газар Авто тээврийн төв; Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
5
Байгууллагын удирдлагууд өөрийн байгууллагын Стратеги төлөвлөгөөг 2020 оны 03 дугаар сарын 01-ний дотор багтааж батлуулах ажлын зохион байгуулах.
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд. биелэлт
6
--
ХХҮГ-Уд.
7
Татварын хэлтсийн албан хаагчтай холбоотой гомдол мэдээллийг авч нягтлан шалгах ажлыг зохион байгуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
8
Нийт төрийн байгууллагууд төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүртээмжтэй хүргэх талаар анхаарч ажиллах. Иргэдэд цахимаар ажлаа сурталчлах мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэж ажиллах. Мөн төрийн албан хаагчийн ёс зүйн стандартыг батлуулан байгууллага бүр мөрдөж ажиллах.
АТТ; Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БСУГ-ЗАА; БТСГ; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; МЭГ-Уд.; НДХ; ОБГ; ОНӨГ; СТАТ; СХАА; СХХ; ТЗУХ; ТХ; УБХ; УЦУОШТ-ЗТХ; УЦУОШТ-Уд.; ХЗА; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; ЦГ; ШША; ШШГГ; ЭМГ-Уд. биелэлт
9
Эрдэнэт хотын 45 жилийн ойг угтсан арга хэмжээнүүдийг цувралаар зохион байгуулах, үйл ажиллагааны хөтөлбөр гаргаж танилцуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
10
Орон сууцны барилга барих боломжтой газруудын талаар санал танилцуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Хотын захирагчийн алба; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
11
Хөнгөлөлттэй зээлээр иргэд инженерийн шугам татах боломжтой талаар мэдээллийг багийн ажлын албаар дамжуулан иргэдэд хүргэх. Дээрх зээлтэй холбоотой мэдээллийг танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
12
Нийт хэлтэс, агентлагууд 2020 оны үйл ажиллагааны тайлангаа танилцуулах ажлыг зохион байгуулах.
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд. биелэлт
13
Хилийн цэргийн ангитай хамтран ажиллах гэрээний дагуу ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, мод тарих ажлыг судлан танилцуулах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Сум дундын ойн анги биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-01-18
1
Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хангамжийн байгууллагууд хэвлэлийн бага хурал хийж иргэдээс ирүүлж буй асуултад хариулт өгөх, мэдээ мэдээллийг хүргэж ажиллах. /Төлбөр тооцооны асуудлаар./
Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Зарим үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг нээх талаар аймгийн Онцгой комисст санал танилцуулах. /Спорт заал, фитнес клуб гэх мэт./
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Жаргалант сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; ЭМГ-Уд. биелэлт
3
Захын багуудад барих орон сууцны барилгын зургийн ажлыг эрчимжүүлэх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ биелэлт
4
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурал, Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлыг сайтар нягталж боловсруулж оруулах тал дээр анхаарч ажиллах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
5
Аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтэд онцгой анхаарч ажиллах.
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
6
Арилжааны банкаар дамжин олгогдож буй ЖДҮ болон орон нутгаас олгогдох зээлийн талаар тодорхой мэдээллийг танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд. биелэлт
7
315 айлын түрээсийн орон сууцны айл өрхүүдийн хаягийн шилжилт хөдөлгөөн, сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хамран сургах тойрог, нийтийн тээвэр, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх өрхийн эмнэлэг гэх мэт асуудлыг шийдвэрлэн ажиллах.
Авто тээврийн төв; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Орон нутгийн өмчийн газар; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; ЭМГ-Уд. биелэлт
8
Орон сууцны СӨХ-ын үйл ажиллагааг сайжруулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллах. /Орчны цэвэрлэгээ, үйлчилгээ гэх мэт./
СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; Хотын захирагчийн алба биелэлт
9
А1001 авто замын цас мөсийг цэвэрлэх.
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
10
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, холбогдох байгууллагуудтай хамтран шалгалт зохион байгуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-01-11
1
Халаалт дулааны асуудлаар иргэдээс ирүүлж буй гомдлын дагуу тодорхой ажил зохион байгуулж шаардлагатай ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажиллах. Дулааны алдагдалтай орон сууцны байруудыг гадна талаас дулаалах талаар зураг төсөв тооцоог хийж танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
2
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран сар бүр тодорхой асуудлуудын хүрээнд иргэдэд албаны хүмүүсээр мэдээлэл өгч байх ажлыг зохион байгуулах.
Мэдээллийн төв
3
Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй хяналтын постууд, хөдөлгөөнт эргүүлд ажиллаж байгаа алба хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах.
Онцгой байдлын газар биелэлт
4
Дэлхийн банк, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Азийн хөгжлийн банк зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллах талаар томоохон хөрөнгө оруулалтын ажлуудын зураг төсөв, тооцоог гаргах тухайн байгууллагуудтай цахим хурал хийх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
5
2020 оны ажлын тайланг иргэдэд цахимаар хүргэх ажлыг зохион байгуулах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
6
Иргэдээс цаашид хийгдэх ажлын саналыг авах, Эрдэнэт хотын хөгжлийн талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
7
Цагаан сарын баярыг бүх нийтээр тэмдэглэхгүй байхтай холбоотой үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ МХГ-Захиргаа; Цагдаагийн газар биелэлт
8
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ болон Булган аймагтай 2021 онд хамтран ажиллах гэрээг ойрын хугацаанд байгуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
9
Төрийн үйлчилгээний Нэгдсэн байр шинээр барих асуудалд анхаарах, зураг төсвийг гаргах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ биелэлт
10
Захын багуудад орон сууц барих асуудлыг судлах, газрын захирамж гаргах, зураг төсвийг бэлтгэх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ биелэлт
11
Гадаад хамтын ажиллагаанд онцгой анхаарч ажиллах, төлөвлөгөөг гаргаж танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
12
Уурын зуух ашигладаг сургууль, цэцэрлэгийн халаалтын хэвийн горимыг алдагдуулахгүй байх тал дээр онцгой анхаарах.
БСУГ-Захиргаа аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2021-01-04
1
Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн хашлага, авто замын гэрэлтүүлгийг мөргөж эвдэлж байгаа иргэдэд хэрхэн арга хэмжээ авсан тухай мөн хэвийн үйл ажиллагааг хэрхэн хангуулж байгаа, засвар үйлчилгээг хийхдээ чанарын шаардлагад нийцүүлж засаж байгаа талаар мэдээ мэдээллийг аймгийн Засаг даргын Хот байгуулалт дэд бүтцийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн орлогч даргад тогтмол ирүүлж байх.
Хотын захирагчийн алба Цагдаагийн газар; Шуурхай удирдлагын төв; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
2
Авто замын цас мөсийг цэвэрлэх ажлыг эрчимжүүлэх. /Говил багийн авто зам гэх мэт./
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
3
Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй хяналтын постууд, хөдөлгөөнт эргүүлд ажиллах албан хаагчдын бэлэн байдлыг хангах, мөн туулах чадвартай авто машин, техник хэрэгслээр хангах.
Онцгой байдлын газар биелэлт
4
Эрдэнэт хотын орон сууц, худалдаа үйлчилгээний төвүүд, байгууллага, аж ахуй нэгжүүд гудамж талбайн гэрэлтүүлэгт үзлэг шалгалт хийж хэвийн үйл ажиллагааг хангах. /Гүйцэтгэгч байгууллагаар засварлуулах ажлыг зохион байгуулах./
Хотын захирагчийн алба "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
5
11-р хорооллын айл өрхөөс ирүүлж буй өргөдөл гомдлын дагуу айл өрхөд үзлэг шалгалт хийж насос тавьсан айл өрхүүдийн насосыг салгуулах арга хэмжээ авч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээр хийгдэх тул нийт төрийн байгууллагууд саналаа ирүүлэх.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
7
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-тай хамтран ажиллах гэрээ, төлөвлөгөөг байгуулах ажлыг зохион байгуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
8
Аймгийн Засаг даргын ажлын 100 хоногийн тайлан нэвтрүүлэг гарах гэж байгаа тул байгууллагууд өөрсдийн байгууллагын хийгдсэн болон хийгдэх онцлох ажлуудыг аймгийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээллийн албанд ирүүлэх.
"ХББЗА" ОНӨААТҮГ; АТТ; Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БСУГ-ЗАА; БТСГ; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; МТ; МХГ-Захиргаа; МЭГ-Уд.; НДХ; ОБГ; ОНӨГ; СТАТ; СХАА; СХХ; ТХ; УБХ; УЦУОШТ-ЗТХ; УЦУОШТ-Уд.; ХЗА; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; ЦГ; ШША; ШШГГ; ЭМГ-Уд.; ЭУДТС биелэлт
9
2021 онд шинээр хэрэгжих хууль тогтоомжуудыг иргэдэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
10
Нийт байгууллагууд аймгийн хэмжээнд гарч буй хөдөлгөөнт эргүүл, хяналтын постод ажиллах хүч, техник хэрэгсэл гэх мэт өөрсдийн байгууллагын нөөц боломжийг гаргаж танилцуулах.
Онцгой байдлын газар биелэлт