хэвлэх
Он: Сар:  
Үүрэг даалгавар Хариуцагч байгууллага (хэлтэс, алба, агентлаг) Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага Биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-06-08
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-06-02
1
УИХ-ын ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа эхэлж байгаатай холбогдуулан нийтийн хэв журам сахиулах дээр анхаарч ажиллах. /Уулзалт, хурал, цуглаан, сум, аймгийн хороо, хэсгүүд/
Цагдаагийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ
2
Жаргалант сумын ЗДТГ-ын байрны дээвэр засварын ажлыг яаралтай хийж гүйцэтгэх.
Хотын захирагчийн алба Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
3
5-13-р байрны бохирын шугамд үзлэг шалгалт хийж хэвийн байдалд яаралтай оруулах.
Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Гэр хорооллын хог хаягдлыг 06 дугаар сарын 20-ний өдрөөс өмнө ачиж дуусгах. /3 дугаар ээлж/
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн барилгын болон тохижилтын ажил хийгдэж байгаа үед иргэдэд анхааруулга, санамж өгч хязгаарлалтын бүс тогтоон гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах.
Орон нутгийн өмчийн газар
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-05-25
1
Орон сууцны дээвэр засварын ажлын гүйцэтгэл хийж байгаа аж ахуй нэгжүүд цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээг анхаарч ажлын төлөвлөгөө гарган засварын ажлыг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх.
Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Залуучуудын ордны барилгыг хүлээн авах улсын комиссын ажлыг эрчимжүүлэх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
3
6-10-р байрны хажуу талын газрын ухсан нүхийг хэвийн байдалд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх, хөдөлмөр эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах.
ГХБХБГ-Захиргаа Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
Гэр хорооллын хог хаягдлыг /3 дугаар ээлжийн/ 06 дугаар сарын 20-ний өдрөөс өмнө ачиж дуусгах.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Ноос ноолуурын урамшуулал хэрхэн олгох талаар мэдээллийг иргэдэд шуурхай хүргэж ажиллах.
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
6
Эрдэнэ багийн нутаг дэвсгэрт нөхөн сэргээлт хийсэн газрын дахин төлөвлөлтийг хэрхэн хийх талаар санал танилцуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
7
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж хяналт шалгалт хийх, эргүүлийн ажлыг эрчимжүүлж анхааруулах мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллах, ариутгал, халдваргүйтгэлийн ажилд онцгой анхаарах.
Онцгой байдлын газар Боловсрол, соёл урлагийн газар; МХГ-Захиргаа; Цагдаагийн газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
8
Улсын Их Хурлын ээлжит сонгуулийг зохион байгуулах аймаг, сумдын сонгуулийн байгууллага болон хэсгийн хороонд ажиллах төрийн албан хаагчдыг тухайн байгууллагын удирдлага ажиллах нөхцөлөөр хангах.
ХЗА; ХББЗА; БОАЖГ; БСУГ; БТСГ; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа; НДХ; ОБГ; ОНӨГ; СТАТ; СХАА; СХХ; ТХ; УБХ; УЦУОШТ-ЗТХ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХҮГ-ЗХХ; ЦГ; ШШГГ; ШША; ЭМГ-Уд.; Баян-Өндөр ЗДТГ; Жаргалант-ЗДТГ; БОЭТ; МЭГ биелэлт
9
"Медипас" эмнэлгийн орчмын 40 айлын орон сууцны дулааны асуудлын хүрээнд ус дулаан дамжуулах төвийг шугам сүлжээний хамт орон нутгийн өмчид шилжүүлэн авах ажлыг шуурхайлах.
Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-05-18
1
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж хяналт шалгалт хийх, эргүүлийн ажлыг эрчимжүүлж анхааруулах мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллах, ариутгал, халдваргүйтгэлийн ажилд онцгой анхаарах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Боловсрол, соёл урлагийн газар; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар биелэлт
2
Гэр хорооллын хог ачилтыг эрчимжүүлэх талаар онцгой анхаарч ажиллах.
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
3
70353511 утсаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын биелэлтийг тооцож ирүүлэхдээ хариуцсан байгууллага албан тушаалтнууд онцгой анхаарч ажиллах. /Биелэлт товч тодорхой байх/
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Боловсрол, соёл урлагийн газар; Биеийн тамир, спортын газар; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Статистикийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Мал эмнэлгийн газар; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Захиргаа санхүүгийн алба биелэлт
4
Гэр хорооллын багуудад Эко ариун цэврийн байгууламж барих ажлын явцын талаар мэдээлэл танилцуулах. /Хяналт тавих ажлыг эрчимжүүлэх, олон нийтэд мэдээлэл өгөх/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар биелэлт
5
Евро эко хорооллын урд талын авто замыг А1001 замтай холбох ажлын хүрээнд газар чөлөөлөх ажлыг шуурхайлах. /Өндөр хүчдэлийн шон/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК биелэлт
6
7-р хорооллын тоглоомын талбай шинээр барихад шаардлагатай газрын асуудлын талаар холбогдох мэдээллийг танилцуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
7
Эко хорооллын газар зохион байгуулалтын талаар иргэдэд үнэн зөв мэдээллийг хүргэх. /Угаалгын газар, дэлгүүрүүд баригдаж байгаа талаар/
ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
8
Авто зам барих, засварлах, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх ажлыг шуурхай явуулахад мэргэжлийн байгууллагын зүгээс анхаарч ажиллах.
МХГ-Захиргаа биелэлт
9
Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх төслийн мэдээллийг шуурхай авч нэгдсэн ойлголттойгоор ажиллах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-05-11
1
6-10-р байрны хажуу талын газрын хамгаалалтын хашааг буулгаж ухсан нүхийг бөглөх талаар мэргэжлийн байгууллагууд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах.
Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа биелэлт
2
Мод тарих өдрийг тохиолдуулж айл өрх бүрийг мод тарих нөхцөлөөр хангах, хар шороог нэгдсэн цэгт буулгаж иргэдэд мэдээлэх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Сум дундын ойн анги биелэлт
3
"Эрдэнэс таван толгой" ХК-ийн ногдол ашгийг иргэдэд хуваарилах ажлыг хэрхэн зохион байгуулж байгаа талаар манай аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй брокер диллерийн компаниудаар дамжуулан үнэн зөв мэдээ мэдээллийг иргэдэд хүргэж ажиллах. /Данс нээлгэх, манай аймагт хичнээн иргэн авах үүнээс хөдөлмөрийн насны гэх мэт нарийн судалгааг гаргах/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс биелэлт
4
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж хяналт шалгалт хийх, эргүүлийн ажлыг эрчимжүүлж анхааруулах мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Боловсрол, соёл урлагийн газар; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар биелэлт
5
Хотын эргэн тойронд үүссэн эзэнгүй дүүргийн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
6
Амралтын газруудын үйл ажиллагааг хэрхэн зохицуулан ажиллах талаар авах арга хэмжээг танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Онцгой байдлын газар; МХГ-Захиргаа; ЭМГ-Уд. биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-05-04
1
Гэр хорооллын хог ачилтыг эрчимжүүлэх талаар онцгой анхаарч ажиллах. /Зохион байгуулалтын өөр арга хэлбэрт шилжих/
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
2
Шаардлагатай тохиолдолд үүлэнд нөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах.
УЦУОШТ-Уд.; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
3
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын эзэмшилд байгаа талбайд хайрга олборлох боломжит нөхцөл байдлын судлан санал танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; МХГ-Захиргаа биелэлт
4
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлыг сайжруулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ биелэлт
5
Тендерийн ажлуудыг шуурхайлах тал дээр онцгой анхаарах.
Орон нутгийн өмчийн газар Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
6
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дутуу баригдсан цэцэрлэгүүдийг ашиглалтад оруулах тал дээр анхаарч гүйцэтгэгч байгууллагуудтай санал солилцох.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; Боловсрол, соёл урлагийн газар биелэлт
7
Хаврын тариалалтын ажилд анхаарч шуурхай зохион байгуулах.
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
8
Эрдэнэтийн Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөлийн ажилтай холбоотой газар чөлөөлүүлэх /албадан/ ажлыг шуурхай зохион байгуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-04-27
1
Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж эхэлж байгаатай холбоотой Хүнд даацын авто машин зорчих маршрут болон цагийн хуваарийг гарган зөвшөөрөл өгч хяналт тавьж ажиллах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Цагдаагийн газар; Авто тээврийн төв биелэлт
2
Бага насны хүүхдэд тавих хараа хяналтыг сайжруулах. Галын болон цахилгааны аюулгүй байдлыг хангах. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар хяналт тавьж иргэдэд мэдээ мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллах . /эргүүл гаргах, самбар байрлуулах гэх мэт далайцтай ажил хийх/
Онцгой байдлын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
3
Иргэдээс зарим Төрийн байгууллагад ирүүлж буй Санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх талаар газар дээр нь очиж ажиллах бэлтгэл хангах. / Эрдэнэт ус ДТС ОНӨХК, ГХБХБГ,Баян-Өндөр сум, Жаргалант сум, ХТГ, гэх мэт/
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
4
Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээг сайжруулах, шинэ шатанд гаргах ажлыг зохион байгуулж үр дүн гаргасан байх. Хийгдэж буй ажлын үр дүн, явцыг танилцуулах
Нийгмийн даатгалын хэлтэс биелэлт
5
Захиргааны 3 дугаар байрны гадна гэрэлтүүлгийг асааж хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
6
Явган хүний замуудад үзлэг шалгалт хийж засварлах талаар арга хэмжээ авч ажиллах.
Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ биелэлт
7
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн болон БОЭТ-ийн шарлагын аппаратын хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
ЭМГ-Уд. Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв биелэлт
8
ЖДҮ-ийн сангаас олгох зээлийн талаар иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэж ил тод нээлттэй зохион байгуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
9
Өрхийн болон бичил бизнесийг дэмжих хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэж ил тод нээлттэй зохион байгуулах.
Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
10
Эрдэнэтийн Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөлийн ажилтай холбоотой газар чөлөөлүүлэх /албадан/ ажлыг шуурхай зохион байгуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
11
Гэр хорооллын айл өрхийн хог ачилтын ажлыг эрчимжүүлж яаралтай дуусгах.
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-04-20
1
Гэр хорооллын 6 багт инженерийн шугам сүлжээ хийсэн газруудад үзлэг шалгалт хийж суулт өгсөн хэсгүүдийг хэвийн байдалд оруулахад анхаарах.
Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Зарим ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалыг засварлах ажлыг яаралтай эхлүүлэх .
Хотын захирагчийн алба Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Боловсрол, соёл урлагийн газар биелэлт
3
Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг түргэн шуурхай явуулах тал дээр холбогдох байгууллагууд уялдаатай ажиллах. / Газар чөлөөлөх, хангагч байгууллагуудын зөвшөөрөл гэх мэт /
Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Гэр хорооллын айл өрхүүдийн нүхэн жорлонг ариутгах ажлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг танилцуулж яаралтай эхлүүлэх . / иргэдэд зөвлөмж мэдээлэл хүргэх/
Онцгой байдлын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
5
Гэр хорооллын айл өрхийн хог ачилтын ажлыг эрчимжүүлж яаралтай дуусгах.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
Хаврын мод тариалах ажлыг хэрхэн зохион байгуулах талаар санал танилцуулах. / Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарихад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх./
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар биелэлт
7
Хаврын тариалалтын ажлыг хэрхэн зохион байгуулж ажиллах талаар ажлын төлөвлөгөөг танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
8
Хотын ногоон байгууламжийг хамгаалах зорилгоор хийсэн төмөр хайс, шар хуайс зэрэгт үзлэг шалгалт хийж засварлах, нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулах мөн зүлэг, цэцэг тарих ажлыг хэрхэн зохион байгуулах гэж байгаа талаар мэдээлэл танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар биелэлт
9
Хот хоорондын зорчих тээврийн хэрэгслийн үнийн тарифын талаарх мэдээллийг ард иргэдэд хүргэх сурталчлах ажлыг тогтмол зохион байгуулж байх. / ил тод болгох /
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Авто тээврийн төв биелэлт
10
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргаж байгаа зөвлөмж , аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж хяналт шалгалт хийх эргүүлийн ажлыг эрчимжүүлж анхааруулах мэдээ, мэдээллийг иргэдэд тогтмол хүргэж ажиллах ./ Ариутгал халдваргүйтгэлийг давтамжтай хийх./
МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Уд.; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
11
Гэрийн тусгаарлалтанд байгаа иргэдэд тавих хяналтыг тогтмол зохион байгуулж ажиллах.
Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Уд. биелэлт
12
Иргэдэд зөв мэдээлэл хүргэх талаар онцгой анхаарах./Түрээсийн орон сууц, А1001 авто замын өргөтгөлийн ажил гэх мэт /
Мэдээллийн төв; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
13
Цэнгэлдэх хүрээлэнд иргэд нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх нөхцөл боломжийг нээж өгөх. / цагийн хуваарь гаргах (0600-1800) гэх мэт/
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Биеийн тамир, спортын газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-04-13
1
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж хяналт шалгалт хийх эргүүлийн ажлыг эрчимжүүлж анхааруулах мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллах .
Боловсрол, соёл урлагийн газар; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Цагдаагийн газар биелэлт
2
Аймгийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар болон 7035-3511 утсаар ирүүлсэн өргөдөл,гомдлын биелэлтийг тооцож ирүүлэхдээ хариуцсан байгууллага албан тушаалтнууд онцгой анхаарч ажиллах. /Биелэлт тодорхой, үр дүнг тооцсон байх. /
ХЗА; ХББЗА; БОАЖГ; БСУГ; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа; НДХ; ОНӨГ; СТАТ; СХАА; СХХ; ТХ; УБХ; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; ЦГ; ШШГГ; ШША; ЭМГ-Уд.; Баян-Өндөр ЗДТГ; Жаргалант-ЗДТГ; ТЗУХ биелэлт
3
Баян-Өндөр, Жаргалант сумын багуудын ажлын алба тухайн багийн нутаг дэвсгэрт байрлах хүүхдийн тоглоомын талбайд залуучууд, хүүхдүүдийг тоглуулахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллах, анхан шатанд ажлаа эрчимжүүлэх / Сагсан бөмбөгийн шийдийг битүүмжлэх гэх мэт /
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Боловсрол, соёл урлагийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-04-06
1
Эрдэнэтийн Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөлийн ажилтай холбоотой газар чөлөөлүүлэх /албадан/ ажлыг шуурхай зохион байгуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Цагдаагийн газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; МХГ-Захиргаа биелэлт
2
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж хяналт шалгалт, нийтийн эргүүлийг тогтмол явуулж анхааруулах мэдээ, мэдээллийг хүргэж ажиллах . / хяналт шалгалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах./
Онцгой байдлын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Боловсрол, соёл урлагийн газар; МХГ-Захиргаа; Цагдаагийн газар биелэлт
3
Гэр хорооллын хог ачилтыг эрчимжүүлэх талаар онцгой анхаарч ажиллах. / нийтийн цэвэрлэгээний үед гарсан хог хаягдалыг шуурхай тээвэрлэх./
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Авто тээврийн төв биелэлт
4
Зарим байгууллагуудын гадна фасад дээр наасан зарын хэвлэмэл хуудсуудыг цэвэрлэх цаашид энэ тал дээр анхаарч шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах. / урт цагаан,үйлчилгээний төв гэх мэт/
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
5
Хотын хэмжээнд байгаа явган замын хэсэгт үзлэг хийж засвар үйлчилгээ хийх газруудыг тодорхой болгож санал танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
Орон сууцны байруудын дундах нийтийн эзэмшлийн зам талбай, ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай дээр тавьсан машинууд, авто замын хашлага даван хөдөлгөөнд оролцож байгаа асуудлыг таслан зогсоох цэгцлэх арга хэмжээ авч ажиллах
Цагдаагийн газар Хотын захирагчийн алба; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар биелэлт
7
Хотын хэмжээнд Шар хуайс тарих ажлыг яаралтай эхлүүлэх. /Тендерийг шуурхай зохион байгуулах/
Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар Хотын захирагчийн алба; Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
8
Дэнж багийн Өрхийн эмнэлгийн бохирын шугам сүлжээний засвартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх.
Хотын захирагчийн алба биелэлт
9
Түргэн хоолны газруудаас ирүүлсэн хүсэлтийг шийдэж хариу өгөх.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс МХГ-Захиргаа биелэлт
10
Хотын ногоон байгууламжийн хайсыг засварлах, сэргээх, цэвэрлэж арчилгаа хийх ажлыг зохион байгуулах.
Хотын захирагчийн алба ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-03-30
1
Архины хамааралтай иргэдийн асуудлаар судалгаа гарган цаашид ямар арга хэмжээ авч ажиллах талаар санал танилцуулах.
ХХҮГ-Уд.; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Цагдаагийн газар биелэлт
2
Гэр хорооллын зарим багт баригдах сургууль, цэцэрлэг зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлуудын дэд бүтцийн асуудлыг эртнээс судалж дулааны ачааллыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар тооцоог гаргаж танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
3
Гэр хорооллын хог ачилтыг эрчимжүүлэх талаар онцгой анхаарч ажиллах. Мөн бүх нийтийг хамарсан хог цэвэрлэгээ зохион байгуулах талаар иргэдэд мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай өгч ажиллах. /Зам хэсэгчилж хаах, нийтийн тээвэр гэх мэт/
Хотын захирагчийн алба Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Авто тээврийн төв; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
4
Хуурайшилт их байгаатай холбоотойгоор ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах. /Мэдээ мэдээлэл, санамж зэргийг иргэдэд хүргүүлэх/
Онцгой байдлын газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; МХГ-Захиргаа; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Сум дундын ойн анги биелэлт
5
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж хяналт шалгалт, нийтийн эргүүлийг тогтмол явуулж анхааруулах мэдээ мэдээллийг хүргэж ажиллах.
Онцгой байдлын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ МХГ-Захиргаа; Цагдаагийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-03-23
1
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж амралт, чөлөөт цагийн талбайд болон бусад газарт иргэд, хүүхдүүдийг олноор байлгахгүй байх талаар хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг, эргүүлийг томилж, анхааруулах мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллах.
Боловсрол, соёл урлагийн газар Цагдаагийн газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
Нөөцийн махны борлуулалтад онцгой анхаарч ажиллах. /Хоолны газар, гуанз зэрэг газруудад ихээр худалдаалахгүй байх/
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
3
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын зураг төсвийг яаралтай хийлгэж бэлэн болгох, энэ талаарх мэдээллийг танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Үер усны далан суваг, нийтийн эзэмшлийн талбайд ил задгай хог хаяж байгаа иргэдийг тогтоож холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авах.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
5
Үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтан, албан хаагчдыг хариуцлагатай, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллуулах, тусгаарлах байранд байгаа иргэдийн хяналт шалгалтыг сайжруулан ажиллах.
МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Уд. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-03-16
1
Эрдэнэт хотын ус, дулаан, эрчим хүчний хангамжийн асуудлыг цаашид ямар бүтцээр зохион байгуулж хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах талаар төлөвлөгөө гаргаж санал танилцуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
2
Гэр хорооллын алслагдсан багт нөөцийн мах худалдаалах цэгийн тоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авч ажиллах. Иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэх. /Шанд, Даваат, Их залуу, Яргуйт, Наран гэх мэт багуудад/
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
3
Хотын хэмжээнд зар сурталчилгааны самбар байршуулах эрх олгох, гэрээ байгуулах, хяналт шалгалт хийх ажлыг ХЗА-нд шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх.
Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ биелэлт
4
"ЭБЦТС" ТӨХК-ийн чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд зарим орон сууцны байрны тоолуурыг шинэчлэх, нэгдсэн байршилд оруулах ажлын зураг төсвийг яаралтай дуусгах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
5
И-Баримт олгохгүй байгаа аж ахуй нэгж, томоохон зах, худалдааны төвүүдэд хяналт шалгалт хийж, хуулийн дагуу шаардлагатай арга хэмжээг авах.
ТХ-Татварын хэлтэс Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс биелэлт
6
Шуурхай удирдлагын төвийн үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн бодлого болон тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарч ажиллах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс биелэлт
7
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажлын бэлтгэл ажлыг хангаж төлөвлөсөн хугацаанд ажлуудыг эхлүүлэх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
8
Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлж, үерийн ус зайлуулах суваг, шуудууг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах, иргэдэд анхааруулах мэдээг хүргэх.
Онцгой байдлын газар Хотын захирагчийн алба; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
9
"Тамир" зочид буудлын урд болон 6-р хорооллын замын урд талын гражуудын газрын зөвшөөрлийг сунгахгүй байх нүүлгэн шилжүүлэх газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах. /эзэмших эрхийн хугацаа дууссан гражуудын эздэд мэдэгдэл хүргүүлэх/
ГХБХБГ-Захиргаа Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-03-09
1
Эрдэнэтийн Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөлийн ажилтай холбоотой газар чөлөөлүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; МХГ-Захиргаа; Цагдаагийн газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
2
Аймгийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар болон 7035-3511 утсаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын биелэлтийг тооцож ирүүлэхдээ хариуцсан байгууллага албан тушаалтнууд онцгой анхаарч ажиллах. /Биелэлт тодорхой үр дүнг тооцсон байх/
ТЗУХ; ХЗА; ХББЗА; БОАЖГ; БСУГ; БТСГ; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа; НДХ; ОБГ; ОНӨГ; СТАТ; СХАА; СХХ; ТХ; УБХ; УЦУОШТ-Уд.; УЦУОШТ-ЗТХ; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХҮГ-Уд.; ХХҮГ-ЗХХ; ЦГ; ЭМГ-Уд.; Баян-Өндөр ЗДТГ; Жаргалант-ЗДТГ; БОЭТ; АТТ; МЭГ; ХТГ-ХНТ; ЦНБГ; ЭУДТС; ЭШУТП биелэлт
3
Баян-Өндөр хайрханы ногоон бүсийн хамгаалалтын төмөр хайсыг засан сэлбэж нөхөлт хийх, арчилж хамгаалах ажлыг зохион байгуулах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
4
Мал аж ахуйн хаваржилтын нөхцөл байдал, өвс тэжээл, нөөцийн махтай холбоотой асуудлыг аймгийн Онцгой комиссын хуралд танилцуулах.
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Онцгой байдлын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
5
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, иргэдэд анхааруулах мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллах.
Онцгой байдлын газар; ЭМГ-Уд. Боловсрол, соёл урлагийн газар; МХГ-Захиргаа; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
6
Их залуу багт байрлах самбарыг буулгах.
Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-03-02
1
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тусгаарлах байрны нөөцийг бүрдүүлэх бэлэн байдлыг хангаж ажиллах төлөвлөгөөг танилцуулах. /Улсын онцгой комиссын 2020 оны VIII хурлын тэмдэглэлийн 1.1-д заасны дагуу/
Онцгой байдлын газар; ЭМГ-Уд. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
Улс хоорондын зорчих тээврийн хөдөлгөөний хэвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх гэж байгаатай холбогдуулан аюулгүй байдлыг хангаж хяналт тавьж ажиллах.
Цагдаагийн газар; Авто тээврийн төв МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; ЭМГ-Уд.; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
3
Аймгийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгавр болон 7035-3511 утсаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын биелэлтийг тооцож ирүүлэхдээ хариуцсан байгууллага албан тушаалтнууд онцгой анхаарч ажиллах. /Биелэлт товч тодорхой байх/
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
4
Хөдөө аж ахуйн хаваржилтын нөхцөл байдал, өвс тэжээл, түлээ түлш, нүүрсний нөөц, хангалт хувийн хэвшлийн сургууль цэцэрлэгүүдтэй холбоотой асуудлыг Онцгой комиссын хуралд танилцуулах.
Боловсрол, соёл урлагийн газар; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Онцгой байдлын газар биелэлт
5
Хотын хэмжээнд буулгасан зар сурталчилгааны самбаруудыг зөөвөрлөх ажлыг зохион байгуулах. /Их залуу багт байрлах самбарыг буулгах/
Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
Хотын гэрэлтүүлгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах үзлэг шалгалтыг зохион байгуулах. Фасадны зарим асахгүй байгаа гэрэлтүүлгүүдийг асаах ажлыг зохион байгуулах.
Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
7
Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах.
Онцгой байдлын газар Хотын захирагчийн алба; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
8
Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжсэн үед Сархиа ууланд хүүхэд залуучууд олноор цуглаж байгаад анхаарал хандуулж иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэж шийдвэртэй арга хэмжээ авч ажиллах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Биеийн тамир, спортын газар; Онцгой байдлын газар биелэлт
9
Говилын 48-р байрны оршин суугчидтай уулзалт зохион байгуулах. /СӨХ-ийн асуудлаар/
Хотын захирагчийн алба; СӨХ-ны салбар зөвлөл; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-02-17
1
Орон сууцны байруудын ариутгал, халдваргүйтгэлийг хийх ажлыг эрчимжүүлэх тал дээр онцгой анхаарах.
Хотын захирагчийн алба; СӨХ-ны салбар зөвлөл; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар биелэлт
2
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Нийтийн тээвэр, төмөр замын болон хот хоорондын зорчих тээврийн ариутгал халдваргүйжүүлэх хяналт шалгалтын ажлыг хэрхэн зохион байгуулж байгаа талаар аймгийн Онцгой комиссын хуралд мэдээлэх.
Авто тээврийн төв; Эрдэнэт төмөр зам
3
Хотын гэрэлтүүлгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
4
Түлшний модны үнийг тогтвортой байлгах тал дээр анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар биелэлт
5
Мал аж ахуйн хаваржилтын болон нөөцийн өвс тэжээлийн талаар аймгийн Онцгой комиссын хуралд танилцуулга хийх.
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
6
Бүх нийтийг хамарсан их цэвэрлэгээний бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулах. Байгууллага, аж ахуй нэгжүүд ойр орчмын 50 метр талбайг цэвэрлэх.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Боловсрол, соёл урлагийн газар; Биеийн тамир, спортын газар; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Статистикийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Гэр бүлийн ордон; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Орхон АЗЗА ТӨХК; Авто тээврийн төв; СӨХ-ны салбар зөвлөл; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; Мал эмнэлгийн газар; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Музей; Номын төв биелэлт
7
Худалдааны гудамжинд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байдалд хяналт тавьж, тодорхой арга хэмжээг авч ажиллах.
МХГ-Захиргаа; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
8
Хөрөнгө оруулалтын болон худалдан авах үйл ажиллагаанд онцгой анхаарч ажиллах авто замын засварын ажлыг эрт эхлүүлэх. Ажлын даалгавруудыг тодорхой болгох.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
9
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын 2020 оны 35, 86, 89-р захирамжууд, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, үр дүнг танилцуулж байх.
Онцгой байдлын газар; ЭМГ-Уд. Хотын захирагчийн алба; МХГ-Захиргаа; Цагдаагийн газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Боловсрол, соёл урлагийн газар биелэлт
10
Зөрчил гаргасан дэн буудлууд болон аймгийн Засаг даргын захирамж зөрчин олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа явуулсан хуулийн этгээдэд хариуцлага тооцох.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Боловсрол, соёл урлагийн газар; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-02-10
1
Шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах үр дүнг танилцуулж байх.
Онцгой байдлын газар; ЭМГ-Уд. Боловсрол, соёл урлагийн газар; МХГ-Захиргаа; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
Бага насны хүүхдэд тавих хараа хяналтыг сайжруулах. Галын болон цахилгааны аюулгүй байдлыг хангах талаар хяналт тавьж иргэдэд урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэдээллийг тогтмол хүргэж байх.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
3
7035-3511 утсаар иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх, биелэлтийг тооцоход хариуцсан байгууллага албан тушаалтнууд онцгой анхаарч ажиллах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Боловсрол, соёл урлагийн газар; Биеийн тамир, спортын газар; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Статистикийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Орхон АЗЗА ТӨХК; Авто тээврийн төв; Мал эмнэлгийн газар; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Шуурхай удирдлагын төв биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-02-03
1
Он дамжин хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлыг яаралтай эхлүүлж хугацаанд нь дуусгах тал дээр анхаарч хяналт тавьж ажиллах.
Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Байгууллага тус бүр 2016-2020 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, мэдээг иргэдэд мэдээлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.
ТЗУХ; ХЭЗХ; ХОХБТХ; НБХ; СТСХ; МТ; ХЗА; ХББЗА; БОАЖГ; БСУГ; БТСГ; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа; НДХ; ОБГ; ОНӨГ; СТАТ; СХАА; СХХ; ТХ; УБХ; УЦУОШТ-Уд.; УЦУОШТ-ЗТХ; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХҮГ-Уд.; ЦГ; ШШГГ; ШША; ЭМГ-Уд.; Баян-Өндөр ЗДТГ; Жаргалант-ЗДТГ; БОЭТ; АТТ; МЭГ; ХТГ-ХНТ; ЦНБГ; ЭУДТС; ЭШУТП; ШУТөв биелэлт
3
Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрууд болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарын 2019 оны ажлын тайланг танилцуулах ажлыг зохион байгуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
4
Төмөр замаар зорчиж буй иргэдэд шинэ төрлийн Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хяналтыг хэрхэн хийж байгаа талаарх мэдээллийг Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах.
Эрдэнэт төмөр зам
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-01-27
1
Эм ханган нийлүүлэгч байгууллагууд болон эмийн сангийн эмийн үнэ тогтвортой байгаа эсэх тал дээр хяналт шалгалт хийж ажиллах.
ЭМГ-Уд. Нийгмийн бодлогын хэлтэс; МХГ-Захиргаа; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/35 дугаар захирамжийн биелэлтийг хангаж ажиллах.
ЭМГ-Уд. Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; МХГ-Захиргаа; Онцгой байдлын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Авто тээврийн төв биелэлт
3
Аймгийн Онцгой байдлын газраас гаргаж буй уриалгыг хэрэгжүүлж ажиллах тал дээр байгууллага бүр анхаарах.
Онцгой байдлын газар Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Боловсрол, соёл урлагийн газар; Биеийн тамир, спортын газар; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Орон нутгийн өмчийн газар; Статистикийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Авто тээврийн төв; Мал эмнэлгийн газар; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
4
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд ажиллаж буй PC тоглоомын газар болон хүүхдийн тоглоомын төвүүд, кино театрын үйлчилгээг түр зогсоож хяналтыг сайжруулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хууль, эрх зүйн хэлтэс; МХГ-Захиргаа; Цагдаагийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-01-20
1
11-р хорооллын орон сууцны дулааны асуудлаар иргэд, оршин суугчдад мэдээлэл өгөх.
Хотын захирагчийн алба; МХГ-Захиргаа; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
2
"Унага" цэцэрлэгтэй холбоотой асуудал дээр онцгой анхаарч шаардлагатай арга хэмжээг авах. /Нэмэлтээр халуунаар үлээгч төхөөрөмж болон чийгшүүлэгч байршуулах гэх мэт/
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Боловсрол, соёл урлагийн газар биелэлт
3
Жаргалант сумын Уурын зуухтай холбоотой асуудлаар ажлын хэсэг байгуулж газар дээр нь ажиллах.
Онцгой байдлын газар биелэлт
4
Томуу, томуу төст өвчний тархалттай холбоотой асуудлаар ЭМГ-аас гаргасан зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж үр дүнг танилцуулах.
Боловсрол, соёл урлагийн газар Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
5
Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсвийг дуусгаж ОНӨГ-т хүлээлгэн өгөх, асфальтны үйлдвэртэй санал солилцох, ажлаа уялдуулах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
6
Нийтийн тээврийн асуудлаар 7 хоног бүр Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлэл хийж байх.
Шуурхай удирдлагын төв Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
7
Иргэдэд хүүгүй, барьцаагүй зээл олгосонтой холбоотой ажлын хэсэг гаргаж хяналт тавьж үр дүнгийн талаар мэдээлэх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ биелэлт
8
"Эрдэнэт Шинжлэх ухаан, технологийн парк" ОНӨААТҮГ-ын дэргэдэх Электродын болон Будгийн үйлдвэрийн гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийг хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажилд худалдан авч хэрэглэх тал дээр анхаарч ажиллах.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
9
Иргэдийн шилжилт хөдөлгөөний асуудал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
Улсын бүртгэлийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
10
СӨХ-ын төлбөр хураамжийг нэмэгдүүлсэн талаар иргэдэд тодорхой мэдээллийг хүргэх.
Хотын захирагчийн алба; СӨХ-ны салбар зөвлөл; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-01-13
1
2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрөөс иргэдтэй хийх уулзалтад хэлтэс, агентлагийн дарга нар өөрсдөө биечлэн оролцох. Уулзалтын хуваарь батлагдсаны дараа байгууллагуудад хүргүүлэх
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Хотын захирагчийн алба; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Боловсрол, соёл урлагийн газар; Биеийн тамир, спортын газар; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Захиргаа; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Статистикийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Авто тээврийн төв; Мал эмнэлгийн газар; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Шуурхай удирдлагын төв биелэлт
2
2020 оны худалдан авах үйл ажиллагааг эрт эхлүүлэхэд онцгой анхаарч бэлтгэл ажлыг хангах. Хөрөнгө оруулалтын ажлын дутуу зураг төсвийг яаралтай гаргаж ОНӨГ-т ирүүлэх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ; Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
3
Томуу, томуу төст өвчний тархалт ихсэж байгаатай холбоотойгоор аймгийн Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний А/03 дугаар захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллах. /Цалинтай чөлөө олгох болон тоглоомын газруудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих гэх мэт/
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Боловсрол, соёл урлагийн газар; Цагдаагийн газар биелэлт
4
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлуудын төлөвлөлт, гүйцэтгэлтэй холбоотой мэдээллийг олон нийтэд ойлгомжтой хэлбэрээр мэдээллэх.
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Мэдээллийн төв биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-01-06
ЗД-ын шуурхай хурал: 2020-01-06
1
Аймгийн хэмжээнд Хүн ам, орон сууцны тооллого явагдах хугацаанд тоологч, шалгагчийг томилох гэрээ байгуулах, сум багт хариуцлагатай жижүүр томилох, тооллогын материалын нууцлал бүрэн бүтэн байдлыг хангах, нууцын баталгаа гаргуулах, багаас хөтөч гаргаж өгөх, Малчин, Дулаан-Уул багт тооллогоор явахад техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах мөн тооллого болох хугацаанд олон нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулахгүй байх тал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Статистикийн хэлтэс биелэлт
2
Хүн ам орон сууцны тооллогын үед тоологч, шалгагч нарын аюулгүй байдлыг хангахад онцгойлон анхаарах.
Цагдаагийн газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Статистикийн хэлтэс биелэлт
3
Орон сууцны байрнуудын бүх орц, давхар бүрийн гэрэлтүүлэг, гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
Хотын захирагчийн алба; СӨХ-ны салбар зөвлөл; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
4
Баян-Өндөр сумын багуудын кадастрын зургийг баг тус бүрээр хэвлэн Статистикийн хэлтэст хүргүүлэх.
ГХБХБГ-Захиргаа Статистикийн хэлтэс биелэлт
5
Хүн ам, орон сууцны тооллогын сурталчилгааны зурагт хуудсыг нийтийн тээврийн хэрэгслүүдэд байршуулах.
Авто тээврийн төв Статистикийн хэлтэс биелэлт