хэвлэх
Он: Сар:  
Үүрэг даалгавар Хариуцагч байгууллага (хэлтэс, алба, агентлаг) Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага Биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-05-22
1
А1001, А1002 авто зам болон хотын замуудад үзлэг хийж нөхөх ажлыг яаралтай хийж эхлэх.
Орхон АЗЗА ТӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Унага цэцэрлэгийн урд талд байгаа ЦТП-д мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран үзлэг зохион байгуулж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах.
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Улсын баяр наадмын комисс болон салбар комисс, ажлын хэсэгт ажиллах албан тушаалтан ажилтан албан хаагчдын ээлжийн амралтыг баяр наадмын дараагаас олгох чиглэлээр байгууллагуудад мэдэгдэж ажлыг зохион байгуулах.
Цэргийн штаб биелэлт
4
Улсын болон орон нутгийн төсвөөр хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажилд онцгой анхаарч холбогдох гэрээний дагуу хяналт тавьж ажиллах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Шинэ сэргэлтийн бодлого - Алсын хараа 2050 сургалтад байгууллагын удирдлага албан хаагчдаа идэвхтэй оролцуулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант сумын ЗДТГ; Музей; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Номын төв; Соёл, урлагийн газар; Сум дундын ойн анги; ТХ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар; Шуурхай удирдлагын төв; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
6
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01 дүгээр албан даалгаврын биелэлтийг хангах ажлыг зохион байгуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-05-15
1
Сархиа уулын энгэрт амины орон сууц барихад орон нутгийн компаниудтай (Төгөл группийн хөнгөн блокийн үйлдвэр г.м) гэрээ байгуулж хамтарч ажиллах, шаардлагатай дэд бүтэц, төлөвлөлтийн ажлын хөрөнгийн асуудлыг 2024 оны төсөвт тусгаж ажиллах
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
2
1А, 2А хороолол, дахин төлөвлөлтийн газруудад барилга, хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эхлүүлэх, ТИС-ийн ард байрлах гаражуудыг буулгаж цэгцлэх асуудлыг шийдвэрлэх
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
3
2022 оны ажлаараа улсад тэргүүлсэн төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, нийт төрийн байгууллагууд хагас жилийн тайлангаа нэгтгэж олон нийтэд танилцуулах
Мэдээллийн төв биелэлт
4
Хөрөнгө оруулалт, зураг төсвийн ажлын талаарх мэдээллийг контент хэлбэрээр олон нийтэд түгээх ажлыг зохион байгуулах
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Мэдээллийн төв биелэлт
5
Эрдэнэтэд үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнүүд болон ногоочид, бичил бизнес эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг борлуулах зорилготой павильон барих газрын асуудлыг судалж танилцуулах
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
6
Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт, өнгө үзэмжийг сайжруулахад (ялангуяа гэр) анхаарч ажиллах
Эрдэнэт ЦХ Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
7
Их шүтээн цогцолборын гаднах орчны тохижилтыг сайжруулах, эвдрэл, гэмтлийг засварлах ажлыг зохион байгуулах
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-05-08
1
"Соёлын сэргэлт - 2023" аяны хүрээнд зохион байгуулагдах соёл олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд байгууллага бүр онцгой анхаарч оролцох.
Соёл, урлагийн газар Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
2
А.Амарын талбайд төрийн байгууллагууд батлагдсан хуваарийн дагуу нээлттэй хаалганы өдрийг шинэлэг байдлаар зохион байгуулж иргэдэд ажлаа сурталчлах, төрийн үйлчилгээг газар дээр нь үзүүлэх чиглэлд онцгой анхаарах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; ТХ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Цагдаагийн газар; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шуурхай удирдлагын төв; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
3
Цагаанчулуут багийн 49-53 дугаар гудамжны дахин төлөвлөлтийн ажлыг эрчимжүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих, төрийн байгууллагууд зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнүүдэд орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг сонгоход анхаарч ажиллах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
5
Цагаан тоос дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх чиглэлээр санал танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар биелэлт
6
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг чанаргүй хийж гүйцэтгэсэн байгууллага аж ахуй нэгжүүд болон бетон зурмагийн үйлдвэрт шалгалт хийж стандартын дагуу зуурмаг үйлдвэрлэж байгаа эсэх талаар хяналтыг мэргэжлийн багажаар хийж иргэдэд мэдээлэл хүргэх. Стандартын шаардлага хангаагүй үйлдвэрүүдийг зарлах (Барилгын зуурмаг, явган хүний замын хавтан, авто замын бордюр гэх мэт)
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Мэдээллийн төв биелэлт
7
Бүх нийтээр мод тарих ажлын бэлтгэлийг хангаж зохион байгуулах. Модны суулгац үзэсгэлэн худалдаанд ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг оролцуулах. Иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-05-01
1
2024 онд Орон нутгийн төсвөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын саналыг айл, өрх бүрээс тус бүрээс авах ажлыг зохион байгуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
Төрийн байгууллагууд батлагдсан хуваарийн дагуу нээлттэй хаалганы өдрийг шинэлэг байдлаар зохион байгуулж иргэдэд ажлаа сурталчлах, төрийн үйлчилгээг газар дээр нь үзүүлэх чиглэлд онцгой анхаарах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; ТХ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Цагдаагийн газар; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шуурхай удирдлагын төв; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
3
"Шинэ сэргэлтийн бодлого - Алсын хараа 2050" сургалтад байгууллагын удирдлага албан хаагчдаа идэвхтэй оролцуулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; ТХ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Цагдаагийн газар; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шуурхай удирдлагын төв; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
4
Эрдэнэт хотын хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг эвдлэн сүйтгэж, хулгай хийж буй асуудлыг камерын хяналтаар илрүүлж бичлэгийг олон нийтэд мэдээлэх урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах.
Шуурхай удирдлагын төв Цагдаагийн газар биелэлт
5
www.irgen.erdenet.mn веб системийг ашиглан цахимаар өргөдөл гомдлыг гаргаж байгаа талаар иргэдэд мэдээллийг сурталчлан ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Мэдээллийн төв биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-04-24
1
Баян-Өндөр сум, Жаргалант сумдын багууд өргөдөл гомдлыг www.irgen.erdenet.mn веб системийг ашиглан цахимаар гаргаж байгаа талаар мэдээллийг иргэдэд сурталчлан ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
Байгууллагын дарга нар холбогдох хуулийн хүрээнд ажлаа зохион байгуулж ажиллах. (Мэдээллийн ил тод байдал, болон Шилэн дансны хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллах)
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Хууль, эрх зүйн хэлтэс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
3
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулж байгаатай холбоотой хог ачилтыг эрчимжүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
4
Хотын төвд мал орж байгаа асуудал дээр онцгой анхаарч холбогдох шийдвэрийг гаргаж цаашид эздэд нь хариуцлага тооцох талаар санал танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар биелэлт
5
Ногоон байгууламж дээр авто машин гаргаж тавьсан, авто зам болон явган хүний зам давж эвдрэл үүсгэж байгаа асуудлыг цэгцлэх хариуцлага тооцдог байх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-04-17
1
Уурын зуух ашигладаг сургууль цэцэрлэгт нийлүүлж буй нүүрсний чанар стандартад анхаарч аж ахуй нэгжүүдтэй байгуулсан хариуцлагын гэрээний хэрэгжилтийг хангах ажилд анхаарч ажиллах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Орон нутгийн өмчийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
Хотын хэмжээнд байгаа хүүхдийн тоглоомын талбайд ариутгал хийх, тоглоомыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
3
Нөөцийн мах худалдаалах эсэхэд анхаарч холбогдох байгууллагуудтай санал солилцох.
Орон нутгийн өмчийн газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
4
Гэр хорооллын нүүрний хэсэгт байрлаж байгаа авто задаргаа, авто засвар мөн А/1001, 1002 авто зам дагуу болон бусад цэгт байршуулсан дугуй засвар тамхины цэг, бэлэн хоол худалдаалж буй цэгүүдийн тоог гаргаж стандарт шаардлагын дагуу цэгцлэх, наадмын талбайн арын зогсоолд ногоо зарж буй иргэдэд цаашид хэрхэн арга хэмжээ авч ажиллах. Нэгдсэн загвар стандарттай болгох ажлыг санаачлан зохион байгуулах. Ажлын хэсэг байгуулж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
Зөвшөөрөлгүй баригдаж байгаа өргөтгөлийн ажил, орон сууцны байрнуудын даацын хана нурааж байгаа болон явган хүний зам, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд дур мэдэн барилга байгууламж, өргөтгөж хашаа барьсан газруудын зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч ажиллах.
ГХБХБГ-Захиргаа Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
6
Эрдэнэт хотод байгаа сурталчилгааны самбаруудыг стандартын шаардлагад нийцүүлэх. (Урагдаж хуучирсан болон зохион байгуулалтын арга хэмжээ нь дууссан хулдааснуудыг буулгах ажлыг зохион байгуулах)
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
7
Иргэдээс 2-26-р байрны хажууд барилгын өргөтгөлийн ажил хийгдэх гэж байгаа гэсэн гомдлын дагуу судлан хуулийн дагуу арга хэмжээ авч хэрэгжилтийг танилцуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
8
Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 228 дугаар захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж холбогдох мэдээллээр хангаж ажиллах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Орхон аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК; Хотын захирагчийн алба; ХХҮГ-Уд.; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
9
"Аюулыг мэдээлэх" апплейкшныг аж ахуй нэгж, байгууллага болон иргэд олон нийтэд сурталчлах.
Мэдээллийн төв; Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-04-10
1
А/1001, 1002 авто зам дагуу болон бусад цэгт байршуулсан дугуй засвар тамхины цэг, хуушуур, бэлэн хоол худалдаалж буй цэгүүдийн тоог гаргаж стандарт шаардлагын дагуу цэгцлэх мөн Наадмын талбайн арын зогсоолд ногоо зарж буй иргэдэд цаашид хэрхэн арга хэмжээ авч ажиллах талаар танилцуулах. / Хуулийн хүрээнд холбогдох арга хэмжээг авах. /
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Гэр хорооллын нүүрний хэсэгт байрлаж буй авто засвар, авто задаргаа ажиллуулж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын удирдлагатай уулзалт зохион байгуулах . Орчны тохижилтыг сайжруулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
7-р хороолол, 2А хороололд авто зам, үерийн суваг, байгуулах чиглэлээр зураг хийж танилцуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Аймгийн хэмжээнд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар мэдээллээр иргэдийг хангах. /Гүйцэтгэгч байгууллагуудаар тухайн байршил бүрд танилцуулгын самбар байршуулах./
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагууд өөрсдийн байгууллагын цахим хуудасны мэдээ мэдээллийг тогтмол шинэчилж байх, иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх тал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Мэдээллийн төв биелэлт
6
Байгууллагын дарга нар холбогдох хуулийн хүрээнд ажлаа зохион байгуулж ажиллах. /Мэдээллийн ил тод байдал болон Шилэн дансны хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллах/
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Хууль, эрх зүйн хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Мал эмнэлгийн газар; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-04-03
1
Эко хорооллын инженерийн шугам сүлжээтэй холбоотойгоор анх хүлээн авсан улсын комиссын бүрэлдэхүүн болон холбогдох албан тушаалтнуудыг тодруулж жагсаалтыг холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
2
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд аж ахуй нэгж байгууллагууд төлөвлөгөө гарган ажиллах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
3
Ногоон амины орон сууц төслийн танилцуулгад иргэд аж ахуй нэгжүүдийг оролцуулах мэдээ мэдээллийг хүргэн ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Аймгийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулахтай холбоотой байгууллагуудаас маягтын дагуу авах мэдээллийг яаралтай Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх.
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс
5
Уурхайчин багийн урд байрлах дахин төлөвлөлтийн ажлыг эрчимжүүлэхэд анхаарах, холбогдох хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
6
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг хүлээн авч байгаа улсын комисс холбогдох байгууллагуудын лабораторийн дүгнэлтэд үндэслэн хүлээн авах шаардлагатай шалгалтын багаж хэрэгслийг сайжруулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
7
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас Эрдэнэт хотын гамшигт тэсвэртэй байдал төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй хөтөлбөрийн хүрээнд инженерийн шугам сүлжээг солих байршлуудыг Иргэдэд эртнээс мэдээллийг хүргэж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
8
"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд мод тариалах бэлтгэл хангах иргэн аж ахуй нэгжүүд мод үржүүлгийн газруудад арга зүйн зөвлөгөө өгөх мод үржүүлэх газрыг зааж өгөхөд талаар анхаарах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Сум дундын ойн анги биелэлт
9
Ой хээрийн гал түймэр, ахуйн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах. / Мэдээ мэдээлэл, санамж зэргийг иргэдэд хүргүүлэх /
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар Сум дундын ойн анги биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-03-27
1
Өмнөдийн Дэд станцыг ашиглаж эхлэхтэй холбоотой бэлтгэл ажлыг хангахад онцгой анхаарах.
ЭБЦТС - Удирдлага Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Орон нутгийн төсвийн тодотголын асуудалд анхаарч бэлтгэл хангах.
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Орхон аймгийн хэмжээнд шаардлагатай байгаа сургууль, цэцэрлэгийн байршил болон холбогдох тооцоо судалгааг хийж танилцуулах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
4
Наран багийн соёлын төв, Рашаант багийн сургууль, Баянбулаг багийн сургуулийн спорт заал, Говил багийн сургуулийн барилгын ажлыг 2024 оны улсын төсөвт суулгахад анхаарч УИХ-ын гишүүд болон холбогдох дээд газруудад санал хүргэж газар дээр нь дээр ажиллах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Соёл, урлагийн газар Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
Орхон, Булган аймгийн дунд байгуулагдах Улаанбаатар Буян ХХК-ийн хөрөнгө оруулалт хийгдэх газрын дэд бүтцийн асуудлыг судлан танилцуулах.
ЭБЦТС - Удирдлага Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
6
Өрхийн үйлдвэрлэгчдийг дэмжих чиглэлээр аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газартай нягт уялдаатай хамтран ажиллах.
Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
7
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй гэрээг хийхэд Нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилсан сэргийлэх үзлэг зэрэг ямар арга хэмжээг хэрхэн зохион байгуулж байгаа талаар тусгах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
8
Улсын болон орон нутгийн төсвөөр хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажилд онцгой анхаарч холбогдох гэрээний дагуу хяналт тавьж ажиллах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
9
Бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулах. Аж ахуй нэгж байгууллагуудыг гадна шилэн фасадыг угааж цэвэрлүүлэхэд анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
10
Шинээр баригдаж байгаа орон сууцны хорооллуудын барилгын ажилтай танилцах хүнд даацын авто машинууд авто замуудыг эвдэлж байгаа асуудалд хяналт шалгалт хийж маршрутыг гаргах тоос шороог дарж усалгаа хийлгэж, хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх тал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар биелэлт
11
Зуны спортын их наадмын анхан шатны орон нутгийн тэмцээн уралдаанд оролцох баг тамирчдад мэдээлэл өгөх, тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах ажилд онцгой анхаарах.
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
12
Орон сууцны байрнуудын подвалд шавьж устгах, ариутгал хийх ажлыг төлөвлөгөө гаргаж зохион байгуулах.
СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-03-20
1
2024 оны улсын төсвөөр хийгдэх ажлын саналыг байгууллагуудаас авч нэгтгэх ажлыг зохион байгуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Павильонуудын газрын зөвшөөрлийг сунгах, эс сунгах асуудлаар нэгдсэн хариуг өгөх.
ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
3
Эрдэнэт хотын бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр ерөнхий архитекторын цаашид хэрэгжүүлэх саналыг танилцуулах. (Орон сууцны хорооллын өнгө үзэмж, орц гарц, ногоон байгууламж, гэх мэт)
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Эко хорооллын инженерийн шугам сүлжээг засварлах, солих зардлын тооцоо судалгааг гаргаж танилцуулах цаашид ямар арга хэмжээ авч ажиллахыг танилцуулах.
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Иргэдээс бичгээр болон 7035-3511 утсаар ирүүлж буй өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд онцгой анхаарах. Хариуг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаар мэдээллийг нээлттэй хүргэх шинэ санал санаачилга гаргаж ажиллах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Уд. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Мал эмнэлгийн газар; Мэдээллийн төв; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Цагдаагийн газар; Цэргийн штаб; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
6
Гэр хорооллын айл өрхүүдийн эрчим хүчний хүчдэл унаж байгаа асуудалд онцгой анхаарч хийгдэж буй ажлын талаар танилцуулах.
ЭБЦТС - Удирдлага Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-03-13
1
Шарилжгүй Эрдэнэт хөтөлбөрийг боловсруулж танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
2
2023 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв техникийн нөхцөл, дутуу ажлуудыг ОНӨГ-т яаралтай хүргүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
3
Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлж, үерийн ус зайлуулах суваг, шуудууг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах, иргэдэд анхааруулах мэдээг хүргэх.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Хот дотор мал орж ногоон байгууламж сүйтгэж байгааг таслан зогсоох.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
5
Улс орон даяар хийгдэж буй Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн талаарх мэдээ мэдээллийг иргэдэд тогтмол өгч, ажлыг эрчимжүүлэх талаар онцгой анхаарч ажиллах.
ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-03-06
1
Баян-Өндөр, Жаргалант сумын хэмжээнд малын сэг зэм устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэлт хийх ажлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг танилцуулж хэрэгжүүлэх.
Мал эмнэлгийн газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
2
Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлж, үерийн ус зайлуулах суваг, шуудууг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах, иргэдэд анхааруулах мэдээг хүргэх.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах талаар ажлын төлөвлөгөө гарган танилцуулах. (Мэдээллийг иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах. ХХҮГ-тай хамтрах)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс биелэлт
4
Хөрөнгө оруулалтын ажил болон аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний талаар иргэдэд тогтмол мэдээллийг хүргэж ажиллах тал дээр онцгой анхаарах. (Агентлагууд ажлаа сурталчлах)
Мэдээллийн төв
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-02-27
1
Уртын гол багийн 260 айлын орон сууцны Цэвэр усаар хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх яаралтай шийдвэрлэх.
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс биелэлт
2
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд иргэдэд худалдаалах түлээ, нүүрсний нөөц бүрдүүлэх, чанарын асуудалд онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
2023 онд Улсын болон орон нутгийн төсвөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсвийн ажлыг яаралтай бэлэн болгох.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Орон сууцны байруудын подвальд үзлэг шалгалт хийж ус чийг алдагдлыг зогсоох арга хэмжээ авч ажиллах. / ДГТ 3-р байр гэх мэт /
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; СӨХ-ны салбар зөвлөл Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Иргэдтэй уулзсан уулзалтын мөрөөр авч хэрэгжүүлж буй ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн талаарх мэдээллийг тогтмол танилцуулах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
6
Наран багийн соёлын төв, Рашаант багийн сургууль, Говил багийн сургуулийн барилгын тооцоо судалгааг гаргаж 2024 оны улсын төсөвт суулгахад онцгой анхаарах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-02-13
1
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд иргэдэд худалдаалах түлээ, нүүрсний нөөц бүрдүүлэх, чанарын асуудалд онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Говил багийн иргэдээс ирүүлж буй санал хүсэлтийн дагуу тус багийн нутаг дэвсгэр дээрх хуучин барилгын суурь, ЭУДТС ОНӨХК-ийн ашиглагдахгүй байгаа усан сангийн барилгыг буулгах, ойр орчмыг цэвэрлэх асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
3
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-тай 2023 онд хамтран ажиллах хамтын ажиллагааны гэрээний талаар тухай байгууллагатай санал солилцох уулзалтыг зохион байгуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Аймгийн хэмжээнд цахилгаан эрчим хүчний хангамж, ус түгээх цэгүүдэд онцгой анхаарч шуурхай ажлын хэсэг гаргаж ажиллах.
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; ЭБЦТС - Удирдлага Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
"Сар шинийн баяр"-ыг тохиолдуулан аймгийн Онцгой байдал, Эрүүл мэндийн газар, БОЭТ, Цагдаагийн газар, Төмөр зам, ЭБЦТС ТӨХК, ЭДЦС ТӨХК, ЭУДТС ОНӨХК, АТТ, зэрэг байгууллагууд шуурхай ажлын хэсэг томилж ажил үүргийг эзэнжүүлж, бэлэн байдлын өндөр түвшинг ханган ажиллах.
Хотын захирагчийн алба Авто тээврийн төв; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт төмөр зам биелэлт
6
Монголын уламжлалт "Сар шинийн баяр" болох үеэр аж ахуй нэгж, байгууллагууд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах, ажилласан тухай тайлан мэдээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх мөн гарч болзошгүй эрсдэлийн талаар иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээг орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Авто тээврийн төв; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Онцгой байдлын газар; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
7
Наран багийн соёлын төв, Рашаант багийн сургууль, Говил багийн сургуулийн барилгын экспертид хийлгэж тооцоо судалгааг гаргаж 2024 оны улсын төсөвт суулгахад анхаарах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-02-06
1
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд иргэдэд худалдаалах түлээ, нүүрсний нөөц бүрдүүлэх, чанарын асуудалд онцгой анхаарч нийлүүлэгч Өвөрхангай аймгийн Баянтээгийн нүүрсний уурхайд мэргэжлийн байгууллагууд, нүүрс тээврийн жолооч, худалдан борлуулагч нарыг оролцуулж ажлын хэсэг гарган газар дээр нь очиж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Авто тээврийн төв; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Цагдаагийн газар биелэлт
2
Хог ачилтыг эрчимжүүлэх чиглэлээр онцгой анхаарах.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Цахилгаан эрчим хүчний хангамж, ус түгээх цэгүүдэд онцгой анхаарч шуурхай ажлын хэсэг гаргаж ажиллах.
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; ЭБЦТС - Удирдлага Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
"Сар шинийн баяр"-ыг тохиолдуулан аймгийн Онцгой байдал, Эрүүл мэндийн газар, БОЭТ, Цагдаагийн газар, Төмөр зам, ЭБЦТС ТӨХК, ЭДЦС ТӨХК, ЭУДТС ОНӨХК, АТТ, зэрэг байгууллагууд шуурхай ажлын хэсэг томилж ажил үүргийг эзэнжүүлж, бэлэн байдлын өндөр түвшинг ханган ажиллах.
Хотын захирагчийн алба Авто тээврийн төв; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Цагдаагийн газар; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт төмөр зам биелэлт
5
Монголын уламжлалт "Сар шинийн баяр" болох үеэр аж ахуй нэгж, байгууллагууд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах, ажилласан тухай тайлан мэдээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх мөн гарч болзошгүй эрсдэлийн талаар иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээг орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Авто тээврийн төв; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Онцгой байдлын газар; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
6
Өвлийн спортын их наадмын бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж өндөр түвшинд зохион байгуулах. Тамирчдын эрүүл мэнд, хоол хүнс, аюулгүй байдалд онцгой анхаарах холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах.
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа Авто тээврийн төв; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Цагдаагийн газар; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-01-30
1
Аймгийн Засаг дарга иргэдтэй хийх уулзалтад хэлтэс агентлагийн дарга нар өөрсдөө биечлэн оролцох. Зарим төрлийн төрийн үйлчилгээг газар дээр нь үзүүлэх.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Мал эмнэлгийн газар; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; СӨХ-ны салбар зөвлөл; ТХ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
2
Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гэрийн нөхцөлд бага насны хүүхдийн дархлааг хэрхэн нэмэгдүүлэх, ханиад томууг хэрхэн эмчилж болох гэх мэт чиглэлээр зөвлөмжүүдийг олон нийтийн мэдээллийн сувгаар дамжуулан хүргэх.
ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
3
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй павильонуудад хяналт хийж шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах. (Цаашдаа шинээр зөвшөөрөл олгохгүй байх)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-01-23
1
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын цахилгааны төлбөр тооцооны талаарх мэдээллийг иргэдэд өгөх.
ЭБЦТС - Удирдлага Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд байр танхимдаа өглөө 8:00 цагаас өмнө цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх.
Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БОЭТ; БТСГ-Захиргаа; БШУГ-БТХ; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; ЗААСХ; НДХ; ОБГ; СУГ; СХДАА; СХХ; ТХ-ЗХТ; УБХ; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХҮГ-ЗХХ; ЦГ; ЭМГ-УТХ; ЭМДХ Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Монголын бүх ард түмний өвлийн спортын XVI наадам, хүүхдийн өвлийн спортын VII наадмын бэлтгэл ажлыг хангах ажилд төрийн нийт байгууллагууд хамрагдан оролцох, төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу ажлуудаа сайтар зохион байгуулахад анхаарах
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
4
Багуудын цахим үйлчилгээний тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлсэн компанитай хамтран ашиглалтад оруулах ажлыг шуурхайлж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
5
Байгууллагууд эрт илрүүлгийн шинжилгээнд ажилтан албан хаагчдаа хамруулах.
АТТ; Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БОЭТ; БТСГ-Захиргаа; БШУГ-БТХ; ГБО; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; ЗААСХ; ЗХНХ; МТ; Музей; МЭГ-Уд.; НБХ; НДХ; НТ; НҮА; ОАМХС; ОБГ; ОНӨГ; Орхон АЗЗА; СГСГЗ; СТАТ; СТСХ; СУГ; Сум дундын ойн анги; СХДАА; СХХ; СӨХСЗ; СӨХЭНС; ТЗУХ; ТХ-ЗХТ; УБХ; УЦУОШТ-ЗТХ; ХБТХОХ; ХЗА; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХҮГ-ЗХХ; ХЭЗХ; ЦГ; ЦДҮС; ЦНБГ; ЦШ; ШУТөв; ШША; ШШГГ; ШҮГ; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭДЦС; ЭМГ-УТХ; ЭМДХ; ЭШУТП биелэлт
6
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд оруулах асуудлуудын материалыг эцэслэж ирүүлэх.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Цэргийн штаб биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-01-16
1
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Чех улсын Засгийн газрын хамтын ажиллагааны 8 дахь хуралдаанд "Их хаадын цуваа", "7а" хороололд баригдах 280 хүүхдийн цэцэрлэг, 640 хүүхдийн сургуулийн асуудлыг тусган оруулахад анхаарч ажиллах
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
2
Монголын бүх ард түмний өвлийн спортын XVI наадам, хүүхдийн өвлийн спортын VII наадмын бэлтгэл ажлыг хангах ажилд төрийн нийт байгууллагууд хамрагдан оролцох, төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу ажлуудаа сайтар зохион байгуулахад анхаарах
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
3
Яамдын сайд нартай 2023 оны хамтран ажиллах гэрээнүүдээс орон нутагт хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан иргэд рүү чиглэсэн онцлох заалтуудыг олон нийтэд мэдээлэх
Мэдээллийн төв
4
Өвөлжилтийн нөхцөл байдлын үнэлгээг хийж өвөлжилт хүндэрч болзошгүй айл өрхийн судалгааг нэгтгэн авч, өвс тэжээлийг олгохдоо аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрийг гаргуулах ажлыг зохион байгуулах
Онцгой байдлын газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ, "Ачит Ихт" ХХК, "Эрдмин" ХХК-тай 2023 оны хамтын ажиллагааны гэрээнүүдийн төслийг бэлэн болгох
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Багуудын цахим үйлчилгээний тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлсэн компанитай хамтран ашиглалтад оруулах ажлыг шуурхайлах, цахим үйлчилгээнд холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-01-09
1
Гэр хорооллын алслагдсан багуудын авто замын цас мөсийг цэвэрлэх. Аж ахуй нэгж байгууллагуудын ойр орчмын 50 метр газрын цас цэвэрлэгээний талаарх мэдээллийг тогтмол өгч байх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Аймгийн Засаг дарга сайдуудтай байгуулах гэрээнд онцгой анхаарч өөрийн салбарт тулгамдаж буй томоохон асуудал, хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг тусгуулах чиглэлээр санал, санаачилга гаргаж ажиллах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Цэргийн штаб биелэлт
3
Шинээр байгуулагдсан багуудын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах чиглэлээр анхаарч иргэдэд мэдээллийг хүргэж ажиллах. Иргэд санал хүсэлт, өргөдөл гомдлоо тухайн баг дээрээс цахимаар илгээх боломжийг бүрдүүлж цахим буланг бий болгох.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
4
Өвлийн спортын их наадмын бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр онцгой анхаарч ажиллах.
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
5
Төрийн байгууллагуудын гадна авто зогсоолыг иргэдэд ашиглуулах чиглэлээр анхаарч ажиллах.
Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
6
МХГ татан буугдсантай холбоотой салбаруудад ажиллаж байгаа байцаагч нарыг удирдлагаар хангаж иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэж ажлын хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; ХХҮГ-Уд.; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
7
Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гэрийн нөхцөлд бага насны хүүхдийн дархлааг хэрхэн нэмэгдүүлэх, ханиад томууг хэрхэн эмчилж болох гэх мэт чиглэлээр зөвлөмжүүдийг хүргэх.
ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
8
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд иргэдэд худалдаалах түлээ, нүүрсний нөөц бүрдүүлэх, чанарын асуудалд онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-01-02
1
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний ашиглалттай холбоотой зардлын тооцоог хийж танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Авто тээврийн төв биелэлт
2
Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгчид, өрхийн үйлдвэрлэгч, худалдан авагч нарыг холбосон цахим бүртгэлийн аппликейшин бий болгох талаар судалгаа хийж танилцуулах.
Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Хотын төвд томоохон зочид буудал, худалдаа үйлчилгээний төв барих боломжтой байршлуудыг судлан танилцуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Шинээр баригдаж байгаа орон сууцны байрны төлөвлөлтөд онцгой анхаарах орц гарц, тоглоомын талбай, авто зогсоол гэх мэт асуудлыг ойлгомжтой болгох . (2А, 7-р хороолол гэх мэт)
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
Өвлийн спортын их наадмын бэлтгэл ажлыг хангах, ажлын хэсгүүдийг байгуулах.
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
6
Аж ахуй нэгж, байгууллагуудын ойр орчмын 50 метр талбайн цас цэвэрлэгээний талаарх мэдээллийг тогтмол өгч байх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт