хэвлэх
Он: Сар:  
Үүрэг даалгавар Хариуцагч байгууллага (хэлтэс, алба, агентлаг) Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага Биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-02-19
1
Мал аж ахуйн өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай уялдуулан шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэх. Аймгийн Онцгой комиссын хурлыг зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Онцгой байдлын газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
2
Аймгийн Онцгой комиссын Шуурхай штабыг байнгын ажиллагаанд оруулах.
Онцгой байдлын газар
3
Сумдын Онцгой комиссын ажлыг эрчимжүүлж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Онцгой байдлын газар
4
Барилгын салбарын улсын зөвлөгөөн зохион байгуулахтай холбоотой ажлын хэсэг байгуулж бэлтгэл ажлыг хангах.
ГХБХБГ-Захиргаа; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Гэр хорооллын алслагдсан багуудын авто замын цас мөсийг цэвэрлэх. Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ойр орчмын 50 метр газрын цас цэвэрлэгээг хийх талаар үүрэг чиглэл өгч хэрэгжилтэд хяналт тавих.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба
6
Мал, амьтны гоц халдварт өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө гарган бэлэн байдлыг хангаж ажиллах.
МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
7
Хэлтэс агентлагууд өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоор "Малчдад туслах аян"-ыг дэмжин ажиллаж байгууллагынхаа болон салбарын хэмжээнд зохион байгуулах.
Онцгой байдлын газар Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон АЗЗА ТӨХК; Орхон аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа; ТГ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Худалдан авах ажиллагааны газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар; Цагдаагийн газар; Шуурхай удирдлагын төв; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний хэлтэс; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
8
Ойрын хугацаанд цаг агаар эрс хүйтэрч байгаатай холбоотой аймгийн хэмжээнд гарч болзошгүй галын аюулгүй байдал, цахилгаан, дулаан хангамжид анхаарах иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээ мэдээллийг олон нийтийн сувгаар тогтмол хүргэх ажлыг зохион байгуулах.
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-02-13
1
БНСУ-ын Сүнчон хотын Улсын их сургуульд оюутан сургахтай холбоотой холбогдох журмыг боловсруулж, аймгийн ИТХ-аар оруулах ажлыг ойрын хугацаанд зохион байгуулах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
2
2024 оны худалдан авах үйл ажиллагааны зураг төсөв болон техникийн тодорхойлолтыг яаралтай хийж, Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Шатахуун түгээх станцуудыг нүүлгэх асуудлаар байгуулагдсан ажлын хэсэг тайлангаа танилцуулах.
Онцгой байдлын газар; Хот дахин хөгжүүлэх, орон сууцны хэсэг биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-02-05
1
Сар шинийн баярын өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд цахилгаан, ус, дулааны хангамжийг хэвийн байлгахад дэд бүтцийн байгууллагууд анхаарч, яаралтай үед холбоо барих утасны дугаарыг нийтэд мэдээлэх
Хотын захирагчийн алба Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
2
Нийгмийн хэв журам хамгаалах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллах
Цагдаагийн газар Авто тээврийн төв биелэлт
3
Яаралтай тусламжийн төв, Хүүхдийн хүлээн авах тасаг, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн ажиллах цагийн хуваарь, утас, хаягийг иргэдэд мэдээлэх
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
Хот хоорондын болон хотын доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, маршрут, цагийн хуваарийг тодорхой болгож олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах
Авто тээврийн төв Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
Нийтийн хоол, хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангахад анхаарч хяналт тавьж ажиллах
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Сар шинийн баярын өдрүүдэд авах арга хэмжээний талаар Цагдаагийн газар, Авто тээврийн төв, Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв, Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ, Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц, Эрдэнэт ус ДТС, Онцгой байдлын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний алба зэрэг байгууллагуудтай хамтран Хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулах
Мэдээллийн төв биелэлт
7
Аймгийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан асуудлуудаа оны эхнээс хариуцан зохион байгуулах
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-01-29
1
Сар шинийн баяртай холбоотойгоор түлээ нүүрс, махны болон хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн хөөрөгдлийг нэмэгдүүлэхгүй байх талаар анхаарч ажиллах
ШӨХТГ Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй ААН, байгууллагуудын орчны 50 метр газрын кадастрын зураглал гаргаж өгөх ажлыг шуурхай зохион байгуулж танилцуулах
ГХБХБГ-Захиргаа Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Эзэнгүй муур, нохой устгах талаар судалгаа, тооцоо хийж санал танилцуулах
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Мал эмнэлгийн газар; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
4
Сар шинийн баярын өдрүүдэд худгуудыг /ялангуяа зөөврийн худаг/ устай байлгах талаар анхаарч ажиллах
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Аймгийн хэмжээнд тог цахилгааны хангамжийг хэвийн байлгах талаар анхаарч, дэд бүтцийн байгууллагуудыг үүрэгжүүлж хариуцлагатай жижүүр гаргаж ажиллах
Хотын захирагчийн алба ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - Удирдлага; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
6
Хот хоорондын болон хотын доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар онцгой анхаарч ажиллах
Авто тээврийн төв Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
7
Сар шинийн баярын өдрүүдэд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах
Цагдаагийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
8
Гал түймэр, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхаарч, олон нийтэд сэрэмжлүүлэг өгч ажиллах
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
9
Түргэн тусламжийн дуудлагыг 20-30 минутын дотор иргэдэд хүрч үйлчлэхэд онцгой анхаарч ажиллах
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-01-22
1
Энэ онд хийгдэх авто замын ажлуудын зураг төсвийн ажилд онцгой анхаарах ажлыг эрчимжүүлэх.
Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Сар шинийн баярын өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, галын аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангуулах, талаар эргүүл, шалгалтуудыг эрчимжүүлж иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээ мэдээллийг олон нийтийн сувгаар тогтмол хүргэх. (Сэлбэг хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжүүдийн нөөц бүрдүүлэх, шуурхай ажлын хэсгүүдийн бэлэн байдлыг хангах, холбогдох албан хаагчдыг үүрэгжүүлэх, хариуцах утсыг тодорхой болгох, байгууллагуудын дарга нарын утас нээлттэй бэлэн байх)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТГ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Худалдан авах ажиллагааны газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
3
Сар шинийн баярын өдрүүдэд гэр хорооллын иргэдийн ундны усны хангамжийн асуудалд анхаарч, ажиллахгүй байгаа уст цэгүүдийн үйл ажиллагааг хэвийн болгох. (Зөөврийн ус түгээх авто машины бэлэн байдлыг хангах)
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
ЕБС-ын хичээл эхлэхтэй холбоотойгоор бэлтгэл ажлыг сайтар хангах. Сургууль орчмын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд онцгой анхаарч ажиллах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Цагдаагийн газар Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
5
Хот хоорондын зорчигч тээвэр болон хот доторх нийтийн тээврийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж иргэдэд мэдээлэл хүргэж ажиллах.
Авто тээврийн төв Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Сар шинийн баярын өдрүүдэд авто замын хөдөлгөөнийг зохицуулах, томоохон худалдааны төв захуудад эргүүл томилж гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх. Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн камерын хяналтыг эрчимжүүлэх.
Цагдаагийн газар; Шуурхай удирдлагын төв Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-01-15
1
Орхон аймгийн гэр хорооллын цахилгааны хүчдэлийн уналтын асуудалд анхаарах. Цаашид нэмэгдүүлэх агаарын шугамын тооцоо судалгааг хийж танилцуулах.
ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - Удирдлага Хотын захирагчийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
2024 оны улсын болон орон нутгийн төсвөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын болон худалдан авах бараа материалын техникийн тодорхойлолтыг яаралтай Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
20 дугаар сургуульд чанарын шаардлага хангахгүй нүүрс нийлүүлж буй аж ахуй нэгжийн гэрээг цуцлах арга хэмжээг авч ажиллах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
4
Орхон аймгийн Залуучуудын төлөөлөлтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах.
Залуучуудын хөгжлийн төв Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
5
Төмөр замын гармаар авто машин гарах нөхцөлийг сайжруулах асуудалд онцгой анхаарах. (Улаанбаатар хотод хийгдэж байгаа гармуудтай ижил болгох)
Эрдэнэт төмөр зам Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
СӨХ-ийн холбогдох төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулж, хамтран ажиллах талаар гэрээ байгуулж үйл ажиллагааг сайжруулж ажиллахад нь хяналт тавьж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; Хотын захирагчийн алба биелэлт
7
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын "Үдийн цай хөтөлбөр"-ийн асуудлыг анхаарч эцэг эхчүүдээс санал асуулга зохион байгуулах, үр дүнг танилцуулах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
8
А1001, А1002 авто замын цас мөсийг цэвэрлэх асуудалд онцгой анхаарах, зорчих хэсгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах. (Жаргалант сум орох хэсэг)
Орхон АЗЗА ТӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
9
Авто замын цас, мөс цэвэрлэх техник тоног төхөөрөмжийг судалж тооцоо судалгааг танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-01-08
1
2024 оны улсын болон орон нутгийн төсвөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын болон худалдан авах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлд онцгой анхаарч ажиллах.
Худалдан авах ажиллагааны газар Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Гэр хорооллын алслагдсан багуудын авто замын цас мөсийг цэвэрлэх. Аж ахуй нэгж, байгууллагуудын ойр орчмын 50 метр газрын цас цэвэрлэгээг хийх талаар үүрэг чиглэл өгч хэрэгжилтэд хяналт тавих.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
А1001, А1002 авто замын цас мөсийг цэвэрлэх асуудалд онцгой анхаарах, зорчих хэсгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах.(Жаргалант сумаас Баруунбүрэн сум хооронд мөстсөн, цас хунгарласан хэсэгт ажиллах)
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зүүн талын тохижилтын асуудал болон тоглоом суурилуулах, тохижилтын зурагтай болгох асуудалд онцгой анхаарах.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын "Үдийн цай хөтөлбөр"-ийн асуудлыг анхаарч, тооцоо судалгааг гаргаж танилцуулах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
6
Хөх Монгол цогцолборын элэгдэл хорогдлыг тооцож ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд тооцоо судалгаа гаргаж танилцуулах.
Орон нутгийн өмчийн газар Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
7
Хотын 1 дүгээр бүс болох төв хэсэгт газар олгохгүй байх.Газрыг зориулалтын бусаар ашиглаж байгаа асуудалд хяналт хийж холбогдох арга хэмжээг авах.
ГХБХБГ-Захиргаа; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
8
Хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийтийн бие засах газруудын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж холбогдох засвар үйлчилгээг хийх.(Үйлчилгээний төвийн зүүн талын нийтийн бие засах газар)
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
9
Монголын уламжлалт сар шинийн баяр болох гэж байгаатай холбогдуулан айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамруулан бүх нийтийн цэвэрлэгээ хийх ажлын төлөвлөөгөө гаргаж танилцуулах. Хог ачилтыг эрчимжүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-01-02
1
Аймгийн нийт иргэдтэй 2024 оны хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын хүрээнд улс, орон нутгийн сумдын төсөвт тусгагдсан ажил арга хэмжээнүүдийг баг бүрээр гаргаж иргэдтэй хийх уулзалтад танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
Авто замын ажил хийж гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагуудтай уулзалт зөвлөгөөн зохион байгуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Төрийн үйлчилгээг иргэдэд түлхүү хүргэдэг зарим төрийн байгууллагуудын албан хаагчидтай хийх уулзалтыг зохион байгуулах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Авто тээврийн төв; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс биелэлт
4
Хангагч байгууллагуудаас техникийн нөхцөлийн зөвшөөрлийг түргэн шуурхай өгдөг болох чиглэлээр онцгой анхаарч холбогдох албан тушаалтантай уулзалт зохион байгуулах.
Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Орхон аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
5
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрт эхлүүлэх. Иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэх ажилд онцгой анхаарах.
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мэдээллийн төв; Худалдан авах ажиллагааны газар биелэлт