хэвлэх
Он: Сар:  
Үүрэг даалгавар Хариуцагч байгууллага (хэлтэс, алба, агентлаг) Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага Биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-01-30
1
Аймгийн Засаг дарга иргэдтэй хийх уулзалтад хэлтэс агентлагийн дарга нар өөрсдөө биечлэн оролцох. Зарим төрлийн төрийн үйлчилгээг газар дээр нь үзүүлэх.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Мал эмнэлгийн газар; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; СӨХ-ны салбар зөвлөл; ТХ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
2
Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гэрийн нөхцөлд бага насны хүүхдийн дархлааг хэрхэн нэмэгдүүлэх, ханиад томууг хэрхэн эмчилж болох гэх мэт чиглэлээр зөвлөмжүүдийг олон нийтийн мэдээллийн сувгаар дамжуулан хүргэх.
ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
3
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй павильонуудад хяналт хийж шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах. (Цаашдаа шинээр зөвшөөрөл олгохгүй байх)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-01-23
1
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын цахилгааны төлбөр тооцооны талаарх мэдээллийг иргэдэд өгөх.
ЭБЦТС - Удирдлага Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд байр танхимдаа өглөө 8:00 цагаас өмнө цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх.
Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БОЭТ; БТСГ-Захиргаа; БШУГ-ЗАА; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; ЗААСХ; НДХ; ОБГ; СУГ; СХДАА; СХХ; ТХ-ЗХТ; УБХ; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХҮГ-ЗХХ; ЦГ; ЭМГ-УТХ; ЭМДХ Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Монголын бүх ард түмний өвлийн спортын XVI наадам, хүүхдийн өвлийн спортын VII наадмын бэлтгэл ажлыг хангах ажилд төрийн нийт байгууллагууд хамрагдан оролцох, төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу ажлуудаа сайтар зохион байгуулахад анхаарах
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
4
Багуудын цахим үйлчилгээний тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлсэн компанитай хамтран ашиглалтад оруулах ажлыг шуурхайлж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
5
Байгууллагууд эрт илрүүлгийн шинжилгээнд ажилтан албан хаагчдаа хамруулах.
АТТ; Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БОЭТ; БТСГ-Захиргаа; БШУГ-ЗАА; ГБО; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; ЗААСХ; МТ; Музей; МЭГ-Уд.; НБХ; НДХ; НТ; НҮА; ОАМХС; ОБГ; ОНӨГ; Орхон АЗЗА; СГСГЗ; СТАТ; СТСХ; СУГ; Сум дундын ойн анги; СХДАА; СХХ; СӨХСЗ; СӨХЭНС; ТЗУХ; ТХ-ЗХТ; УБХ; УЦУОШТ-ЗТХ; ХБТХОХ; ХЗА; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХҮГ-ЗХХ; ХЭЗХ; ЦГ; ЦДҮС; ЦНБГ; ЦШ; ШУТөв; ШША; ШШГГ; ШҮГ; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭДЦС; ЭМГ-УТХ; ЭМДХ; ЭУДТС; ЭШУТП биелэлт
6
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд оруулах асуудлуудын материалыг эцэслэж ирүүлэх.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Цэргийн штаб биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-01-16
1
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Чех улсын Засгийн газрын хамтын ажиллагааны 8 дахь хуралдаанд "Их хаадын цуваа", "7а" хороололд баригдах 280 хүүхдийн цэцэрлэг, 640 хүүхдийн сургуулийн асуудлыг тусган оруулахад анхаарч ажиллах
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
2
Монголын бүх ард түмний өвлийн спортын XVI наадам, хүүхдийн өвлийн спортын VII наадмын бэлтгэл ажлыг хангах ажилд төрийн нийт байгууллагууд хамрагдан оролцох, төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу ажлуудаа сайтар зохион байгуулахад анхаарах
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
3
Яамдын сайд нартай 2023 оны хамтран ажиллах гэрээнүүдээс орон нутагт хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан иргэд рүү чиглэсэн онцлох заалтуудыг олон нийтэд мэдээлэх
Мэдээллийн төв
4
Өвөлжилтийн нөхцөл байдлын үнэлгээг хийж өвөлжилт хүндэрч болзошгүй айл өрхийн судалгааг нэгтгэн авч, өвс тэжээлийг олгохдоо аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрийг гаргуулах ажлыг зохион байгуулах
Онцгой байдлын газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ, "Ачит Ихт" ХХК, "Эрдмин" ХХК-тай 2023 оны хамтын ажиллагааны гэрээнүүдийн төслийг бэлэн болгох
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Багуудын цахим үйлчилгээний тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлсэн компанитай хамтран ашиглалтад оруулах ажлыг шуурхайлах, цахим үйлчилгээнд холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-01-09
1
Гэр хорооллын алслагдсан багуудын авто замын цас мөсийг цэвэрлэх. Аж ахуй нэгж байгууллагуудын ойр орчмын 50 метр газрын цас цэвэрлэгээний талаарх мэдээллийг тогтмол өгч байх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Аймгийн Засаг дарга сайдуудтай байгуулах гэрээнд онцгой анхаарч өөрийн салбарт тулгамдаж буй томоохон асуудал, хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг тусгуулах чиглэлээр санал, санаачилга гаргаж ажиллах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Цэргийн штаб биелэлт
3
Шинээр байгуулагдсан багуудын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах чиглэлээр анхаарч иргэдэд мэдээллийг хүргэж ажиллах. Иргэд санал хүсэлт, өргөдөл гомдлоо тухайн баг дээрээс цахимаар илгээх боломжийг бүрдүүлж цахим буланг бий болгох.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
4
Өвлийн спортын их наадмын бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр онцгой анхаарч ажиллах.
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
5
Төрийн байгууллагуудын гадна авто зогсоолыг иргэдэд ашиглуулах чиглэлээр анхаарч ажиллах.
Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
6
МХГ татан буугдсантай холбоотой салбаруудад ажиллаж байгаа байцаагч нарыг удирдлагаар хангаж иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэж ажлын хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; ХХҮГ-Уд.; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
7
Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гэрийн нөхцөлд бага насны хүүхдийн дархлааг хэрхэн нэмэгдүүлэх, ханиад томууг хэрхэн эмчилж болох гэх мэт чиглэлээр зөвлөмжүүдийг хүргэх.
ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
8
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд иргэдэд худалдаалах түлээ, нүүрсний нөөц бүрдүүлэх, чанарын асуудалд онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2023-01-02
1
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний ашиглалттай холбоотой зардлын тооцоог хийж танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Авто тээврийн төв биелэлт
2
Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгчид, өрхийн үйлдвэрлэгч, худалдан авагч нарыг холбосон цахим бүртгэлийн аппликейшин бий болгох талаар судалгаа хийж танилцуулах.
Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Хотын төвд томоохон зочид буудал, худалдаа үйлчилгээний төв барих боломжтой байршлуудыг судлан танилцуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Шинээр баригдаж байгаа орон сууцны байрны төлөвлөлтөд онцгой анхаарах орц гарц, тоглоомын талбай, авто зогсоол гэх мэт асуудлыг ойлгомжтой болгох . (2А, 7-р хороолол гэх мэт)
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
Өвлийн спортын их наадмын бэлтгэл ажлыг хангах, ажлын хэсгүүдийг байгуулах.
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
6
Аж ахуй нэгж, байгууллагуудын ойр орчмын 50 метр талбайн цас цэвэрлэгээний талаарх мэдээллийг тогтмол өгч байх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт