хэвлэх
Он: Сар:  
Үүрэг даалгавар Хариуцагч байгууллага (хэлтэс, алба, агентлаг) Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага Биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-06-24
1
Хотын мод бут сөөгийг хэлбэржүүлэх, хотын хэмжээнд зэрлэг ургамал устгалын ажлыг зохион байгуулах. Усалгааг тогтмол хийх.
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
2
Үерийн суваг, шуудуу хааж шороо овоолсон газруудад яаралтай арга хэмжээ авч зөрчлийг арилгах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
3
Хот дотор мал орж ирж байгаа асуудалд онцгой анхаарах, камерын хяналтыг ашиглах. Хотын ойр буусан айлуудад мэдэгдэл хүргүүлж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Шуурхай удирдлагын төв
4
Хүүхдийн тоглоомын талбайд үзлэг хийж сэргээн завсарлах ажилд онцгой анхаарах.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба
5
Үерийн далан сувагт үзлэг шалгалт хийж, цэвэрлэх ажлыг эрчимжүүлэх. Үер усны үед ажиллах ажлын төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах.
Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ
6
Авто замын засвар, нөхөөсний ажлыг эрчимжүүлэх. (Улсын байцаагч нарыг газар дээр нь ажиллуулах)
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-06-18
1
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд шарилж устгал явагдаж байгаа холбоотой хог ачилтын асуудалд онцгой анхаарах. Холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
2
А1002 авто замд 4 эгнээ замын өргөтгөл хийж байгаа хэсгийн замын ачаалалд зохицуулалт хийж ажиллах. Хаасан үед зорчих хэсгийг тодорхой болгох иргэдэд мэдээллийг хүргэх.
Авто тээврийн төв; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Цагдаагийн газар биелэлт
3
А1001, А1002 авто зам дагуух төмөр хашлагуудын эвдэрсэн хэсгийг сэргээн засварлах. (Бургалтайн гүүрний орчим гэх мэт)
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Аймгийн баяр наадам, Хангайн бүсийн Илгээлтийн эздийн 50 жилийн ойн арга хэмжээг өндөр түвшинд зохион байгуулахад онцгой анхаарч, бэлтгэл ажлыг сайтар хангаж ажиллах. (засварын ажлуудыг эртнээс хийж эхлэх)
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; Залуучуудын хөгжлийн төв; Захиргаа, удирдлагын хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Цэргийн штаб биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-06-10
1
Үер усны аюулгүй байдлыг хангахад нэн шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжийн судалгааг гаргаж танилцуулах.
Онцгой байдлын газар биелэлт
2
Жаргалант сумын ногоон талбайд үерийн ус орох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар санал танилцуулах.
Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
3
Хотын гэрэлтүүлгийг засварлах, шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлэх. Засвар хийсэн хэсгийн гэрэлтүүлгийг асаах.
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Хүрэнбулаг багт 4 дүгээр сургуулийн ар талын явган хүний зам засвар дутуу хийгдсэн хэсэгт засварын ажлыг яаралтай гүйцэтгүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах.
ГХБХБГ-Захиргаа; Мэдээллийн төв; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
Авто зам засварын ажлыг гүйцэтгэгч байгууллагуудын бэлтгэл ажлыг хангуулж байж эхлүүлэх тал дээр онцгой анхаарах. Зүсэлт хийсэн газруудын ажлыг эрчимжүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Аймгийн хэмжээнд шарилж устгах ажлыг зохион байгуулах. Төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
7
Иргэдэд зам засварын ажил эхлэх, дуусах хугацаа, засвартай үед аль маршрут чиглэлийн дагуу зорчих зэрэг мэдээ мэдээллийг хүргэж ажиллахад анхаарах.
Мэдээллийн төв
8
Авто замын засварын ажил эхэлж байгаатай холбоотой авто замын ачааллыг тэнцвэржүүлэх чиглэлд онцгой анхаарч ажиллах.
Цагдаагийн газар Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-06-03
1
Гэр хорооллын иргэдэд түлээ түлш эртнээс бэлтгэх талаар мэдээлэл хүргэж ажиллах. Түлшний нөөцийг бүрдүүлэх асуудалд онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Хотын гэрэлтүүлгийг засварлах, шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлэх.
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Авто зам засварын ажил гүйцэтгэгч байгууллагуудын бэлтгэл ажлыг бүрэн хангуулж байж эхлүүлэх тал дээр онцгой анхаарах засварын ажлын талаар мэдээллийг иргэдэд хүргэх.
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Хотын авто замын хэвтээ тэмдэг тэмдэглэгээг тодруулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаат хугацаанд нь дахин хийлгэх асуудлыг тодруулж хийлгэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар биелэлт
5
Хотын үерийн далан сувгийн хэвийн үйл ажиллагааг шалгах, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. Мөн үерт өртөж болзошгүй иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад анхааруулах мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлж гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. Байгууллага бүр шуурхай баг байгуулж бэлэн байдлыг хангаж ажиллах.
Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
6
Барилгын суурь ухаад овоолсон шороо, барилгын хог хаягдлыг тухайн ажлыг гүйцэтгэсэн аж ахуй нэгжээр цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
7
Орц, гарцын хэсэгт үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал нөхцөл үүссэн газруудад үзлэг шалгалт хийж, мод бутыг өөр хэсэгт шилжүүлэн суулгах ажлыг зохион байгуулах.
Хотын захирагчийн алба; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Цагдаагийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-05-27
1
Орон нутгийн төсвөөр худалдан авч буй авто машин, техник хэрэгслийг ашиглах операторуудын сургалтыг зохион байгуулж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
А.Амарын талбайд авто машин тавьж байгаа хэсэгт ногоон байгууламж бүхий хаалт тавих.
Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Цагдаагийн газар биелэлт
3
Гэр бүлийн цэцэрлэгт хүрээлэнд анги хамт олноороо мод тарих тохижилтын ажлыг хийх санал ирүүлсэн хүсэлтийг шийдвэрлэж хамтран ажиллах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Сум дундын ойн анги; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
4
Энэ онд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг газар дээр нь очиж танилцах хуваарь гаргах. (Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын төлөөллийг оруулах)
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Баяр наадам зохион байгуулах хороог байгуулах.
Цэргийн штаб биелэлт
6
Байгууллагууд тарьсан модоо услах, арчлах арга хэмжээг хэрхэн зохион байгуулж байгаад хяналт тавьж ажиллах. Мод үржүүлгийн газруудтай хамтран ажиллах чиглэлээр уулзалт зохион байгуулах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Сум дундын ойн анги; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
7
Үерийн далан сувагт үзлэг шалгалт хийх үер усны үед ажиллах ажлын төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
8
Үерийн аман дээр буусан айл өрхийн судалгааг гаргаж нүүлгэх арга хэмжээг авч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
9
Хэлтэс агентлагийн дарга удирдлагын ээлжийн амралтын саналыг авч нэгтгэн танилцуулах.
Үйлчилгээний алба Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Мал эмнэлгийн газар; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Статистикийн хэлтэс; ХХААГ-Уд. биелэлт
10
Монгол улсын Засгийн газраас санаачлан хэрэгжүүлж буй Шинэ хоршоо хөдөлгөөний дагуу шинээр хоршоо байгуулсан малчдад зээлийг түргэн шуурхай олгох чиглэлд анхаарч арилжааны банкуудтай уулзалт зохион байгуулж малчдад мэдээллийг хүргэх.
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мэдээллийн төв биелэлт
11
Авто зам сэтлээд нөхөн засвар хийгээгүй байгууллагуудыг холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллах. (Тавин лан ХХК, Чинжүү ХХК гэх мэт)
Хууль, эрх зүйн хэлтэс
12
Авто зам сэтэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй хариуцлагын гэрээ хийж сэтлэх зөвшөөрөл өгч байх.
Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-05-20
1
Хүрэнбулаг баг 4 дүгээр сургуулийн ар талын явган хүний зам засвар дутуу хийгдсэн хэсэгт засварын ажлыг яаралтай гүйцэтгүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах.
ГХБХБГ-Захиргаа Мэдээллийн төв; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Иргэдээс ирсэн мэдээллийн дагуу Будда вилла орон сууцны хотхоны барилгад цахилгааны түр шугам татахдаа үерийн далан дайруулж газраар татсан нь эрсдэл үүсэж болзошгүй байгаа тул холбогдох хууль дүрмийн дагуу тог цахилгааныг таслан агаараар татуулах ажлыг зохион байгуулах.
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Алдарт эхийн I, II дугаар зэргийн одон гардуулах ёслолын үйл ажиллагааны талаар иргэдэд мэдээлэл хүргэх.
Мэдээллийн төв; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
4
Хот хоорондын болон хот дотор хийгдэх авто зам засварын ажлуудын хуваарь гаргаж иргэдэд мэдээлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулах. (Хөшөөтийн давааны орчмын авто замын эвдрэл үүссэн хэсэгт засварын ажлыг яаралтай хийж эхлүүлэх)
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
А.Амарын талбайд машин зогсоохгүй байх аймгийн Засаг даргын захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд онцгой анхаарч ажиллах.
Цагдаагийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
6
Орон сууцны байрнуудын фасадны туузан гэрэл болон гудамжны гэрэлтүүлгүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах, засварлах ажлыг эрчимжүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-05-13
1
Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдын Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх, төлөвлөгөө гаргаж ажиллах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
2
Алдарт эхийн I, II дугаар зэргийн одон гардуулах ёслолын үйл ажиллагааг өндөр түвшинд зохион байгуулах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
3
Хүүхдийн баяр тэмдэглэх ажлын бэлтгэлийг сайтар хангах. Хүнсний аюулгүй байдалд онцгой анхаарч ажиллах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар биелэлт
4
Улсын болон орон нутгийн төсвөөр хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг иргэдэд танилцуулах, өдөрлөгийг А.Амарын талбайд зохион байгуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
5
Хотын хэмжээнд явган хүний замд үзлэг шалгалт хийж эвдрэлтэй хэсгийг нөхөх, засварлах асуудалд онцгой анхаарах. Цаашид шинэ техник технологиор хэрхэн нөхөх талаар судалгаа хийж танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
6
2024 оны худалдан авах үйл ажиллагааны дутуу байгаа зураг төсвийг яаралтай хийж, Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
7
Авто замын засварын асуудалд онцгой анхаарч ажиллах.
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-05-06
1
Авто замд халуун асфальтаар нөхөөс хийхдээ холбоотойгоор үйлдвэрүүдтэй уулзаж хамтран ажиллахад анхаарах.
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Бүтээн байгуулалтын ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд болон хяналт тавьж байгаа мэргэжилтэнд тогтмол цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг гар утсанд илгээж байх ажлыг зохион байгуулах.
УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Хотын хэмжээнд хийгдэх авто замуудын байршлыг зургийн дагуу иргэдэд танилцуулж мэдээллийг хүргэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Спорт заал барих боломжтой газруудыг танилцуулах, нэгдсэн зураг төсөвтэй болгох асуудлыг шийдвэрлэх.
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
5
"Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн"-ийн зүүн талын тохижилтын ажлыг эрчимжүүлэх.
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Барилгын суурь ухаад овоолсон шороо, барилгын хог хаягдлыг тухайн ажлыг гүйцэтгэсэн аж ахуй нэгжээр цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
7
Нийтийн эзэмшлийн талбай, барилга байгууламжуудын болон авто гражуудын ард бөөгнөрсөн хур хогийг цэвэрлэх чиглэлд онцгой анхаарах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-04-30
1
Хөх Монгол цогцолборын хашаанд байгаа хөшөө дурсгал, эд хөрөнгийн үлдэгдэл балансыг гаргаж аймгийн ИТХ-д танилцуулах бэлтгэл ажлыг хангах.
Захиргаа, удирдлагын хэлтэс; Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
2
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй спорт заалыг оройн цагаар иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулах чиглэлээр тооцоо судалгаа хийж танилцуулах.
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; Залуучуудын хөгжлийн төв биелэлт
3
Хотын хэмжээд түр зогсохыг хориглосон тэмдэглэгээтэй авто зам дагуу болон авто замын 1-р эгнээнд удаан хугацаагаар машин зогсож байгаа асуудалд анхаарч ажиллах. (5-р микрийн Модерн Номадс, ЭБЦТС ТӨХК-ийн Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн Төв зам дагуу гэх мэт)
Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Цагдаагийн газар биелэлт
4
Е-mongolia цахим үйлчилгээний нэгдсэн порталд ирсэн өргөдлийн шийдвэрлэлтэд анхаарах.
ОАТЦҮХ; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
5
Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх, худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгж байгууллагууд батлагдсан цагийн хуваарийг 04:00 цаг болгох асуудалд санал танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Хотын хэмжээнд баригдаж буй барилгуудын ойр орчмын тохижилт, байнгын цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийлгэх, хяналт тавьж ажиллах. (Овоолсон шороо ухсан нүхийг тэгшлэх ногоон байгууламжийг хамгаалах)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
7
Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй "Шинэ хоршоо" хөдөлгөөний хойд бүсийн зөвлөгөөнийг өндөр түвшинд зохион байгуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
8
Шинээр баригдаж байгаа авто вокзалын үерийн ус зайлуулах сувагчлалын асуудлаар ажлын хэсэг гаргаж газар дээр нь очиж ажиллах, шаардлагатай зураг төсвийг гаргаж танилцуулах.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба Авто тээврийн төв; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-04-22
1
2024-2025 оны аймгийн хөдөө аж ахуйн болон хотын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг төлөвлөгөөг аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаанд оруулахад бэлтгэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК Авто тээврийн төв; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
11-р хороололд иргэний эзэмшиж буй инженерийн шугам сүлжээг орон нутгийн өмчлөлд авах асуудалд анхаарч ажлын хэсэг гаргаж ажиллах.
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Орон нутгийн өмчийн газар; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй спорт заалыг оройн цагаар иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулах чиглэлээр тооцоо судалгаа хийж танилцуулах.
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа Залуучуудын хөгжлийн төв биелэлт
4
Орхон аймгийн гэр хорооллын цахилгааны хүчдэлийг нэмэгдүүлэх 35-ын агаарын шугамын тооцоо, судалгаа зураг төсвийг хийж улсын төсөвт суулгахад бэлтгэх, анхаарах.
Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг биелэлт
5
Хотын хэмжээнд явган хүний замд үзлэг шалгалт хийж эвдрэлтэй хэсгийг нөхөх, засварлах асуудалд онцгой анхаарах. Цаашид шинэ техник технологи ашиглаж хэрхэн нөхөх талаар судалгаа хийж танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
6
2А хороололд баригдах 960 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургуулийн газрын асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх.
ГХБХБГ-Захиргаа; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
7
А1001 авто замын засварын ажлыг эрчимжүүлэх. (Жаргалант сумаас Баруун бүрэн сум орох хэсэгт онцгой анхаарах)
Орхон АЗЗА ТӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
8
Хотын хэмжээнд баригдаж буй барилга байгууламжийн зөвшөөрлийн талаар мэдээллийг танилцуулах. (Хяналт шалгалтыг тогтмол хийх)
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
9
Хөх Монгол цогцолборын хашаанд ногоон байгууламж бий болгох зураг төсвийн тооцоог гаргаж танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-04-15
1
2А хороололд баригдах ерөнхий боловсролын сургуулийн газрын асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх.
ГХБХБГ-Захиргаа; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
2
Иргэдээс ирүүлж буй гомдлын дагуу том оврын авто машиныг нэгдсэн цэгт зогсоох арга хэмжээг авч ажиллах. Цаашид нэгдсэн авто зогсоол бий болгох чиглэлд онцгой анхаарч санал танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Авто тээврийн төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Цагдаагийн газар биелэлт
3
Шинээр баригдаж байгаа орон сууцны хорооллуудын барилгууд дээр хяналтын камер бий болгох нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж эрчимжүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлээр зөвлөгөөг тогтмол хүргүүлэх.
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
4
Эрдэнэт хотод байгаа сурталчилгааны самбаруудыг стандартын шаардлагад нийцүүлэх.
Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
2024 оны худалдан авах үйл ажиллагааны дутуу байгаа зураг төсвийг яаралтай хийж Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдах бүсийн сургалт зөвлөгөөн өдөрлөгүүдийн бэлтгэл ажлыг сайтар хангаж өндөр түвшинд зохион байгуулах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ОАТЦҮХ; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
7
Нийтийн цэвэрлэгээ хийгдэж байгаатай холбоотойгоор, хог ачилтыг эрчимжүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
8
Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаан хуралдахтай холбоотой хурлын бэлтгэл ажлыг аймгийн ИТХ-ийн ажлын албатай хамтран зохион байгуулахад анхаарах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-04-08
1
Шинээр баригдаж буй цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтад оруулах цаашид хэрхэн ашиглах чиглэлд анхаарах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Саарал усыг тогтоон нөөцлөх дахин ашиглах чиглэлээр санал боловсруулж танилцуулах.
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Авто замын эвдрэлтэй хэсгүүдийг асфальтаар нөхөлт хийх бэлтгэл ажлыг хангах.
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Барилгын суурь шороог буулгах газрыг тодорхой болгох.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
5
Малын сэг зэм устгалын ажлыг эрчимжүүлж ажиллах.
МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
6
Хотын хэмжээнд хийгдэж байгаа нийтийн цэвэрлэгээг эрчимжүүлэх хувийн хэвшлийн байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-04-01
1
Барилгын ажлууд хийгдэж байгаа газруудад хотын дотор хүнд даацын авто машин хөдөлгөөнд даац хэтрүүлсэн эсэхэд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах. Шинээр баригдаж буй барилгуудын авто машин орох гарах замын трассыг тодорхой болгож хэрэгжилтийг хангах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Авто тээврийн төв; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Цагдаагийн газар биелэлт
2
Авто замын эвдрэлтэй хэсгүүдийг хүйтэн асфальтбетоноор нөхөлт хийх ажлыг эрчимжүүлэх. Ажилчдын аюулгүй байдлыг ханган ажиллах (Дэнж багийн замын нөхөлтөд анхаарах)
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
3
Урин дулаан цаг болж байгаатай холбогдуулан айл өрх, аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг хамруулан бүх нийтийн цэвэрлэгээ хийх, хотын гудамж талбай хөшөө дурсгалыг угаах ажлын төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах. Нэгдсэн зохион байгуулалтаар хийх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Малын сэг зэм устгалын ажлыг эрчимжүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба биелэлт
5
Нийтийн тээврийн санал асуулгын дүнг нэгтгэж танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Европын сэргээн босголтын банкны төслийн төлөвлөлтөөс гадна хотын хэмжээнд шаардлагатай газруудад үерийн далан сувгийг хийх байршлын төлөвлөгөө, тооцоо судалгааг гаргаж танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-03-25
1
Хаврын ээлжит мод тарих ажлын бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулах. Хуваарь гаргаж төлөвлөгөөг танилцуулах. Модны суулгац үзэсгэлэн худалдаанд ойн нөхөрлөл, аж ахуй, нэгж иргэдийг оролцуулах. Иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Авто замын эвдрэлтэй хэсгүүдийг хүйтэн асфальтбетоноор нөхөлт хийх ажлыг эрчимжүүлэх. Ажилчдын аюулгүй байдлыг ханган ажиллах
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
3
Хотын хэмжээнд золбин нохой устгалыг цаашид шинэлэг арга хэлбэрээр зохион байгуулах талаар санал танилцуулах.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
4
Урин дулаан цаг болж байгаатай холбогдуулан айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамруулан бүх нийтийн цэвэрлэгээ хийх, хотын гудамж талбай хөшөө дурсгалыг угаах ажлын төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах. Хог ачилтыг эрчимжүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Захиргаа, удирдлагын хэлтэс; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон АЗЗА ТӨХК; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; ТГ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Худалдан авах ажиллагааны газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний хэлтэс; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
5
Үерийн аман дээр буусан айл өрхийн судалгааг гаргаж нүүлгэх арга хэмжээг авч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
6
Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд анхааруулах мэдээг тогтмол хүргэж ажиллах.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мэдээллийн төв; Хотын захирагчийн алба биелэлт
7
Төрийн байгууллагуудын авто машины улсын дугаарын дэвсгэрийг цэнхэр болгох ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах.
Авто тээврийн төв; Орон нутгийн өмчийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-03-18
1
Авто замын эвдрэлтэй хэсгүүдийг хүйтэн асфальтаар нөхөлт хийх ажлыг эрчимжүүлэх. (А1001, 1002 авто зам дагуу нөхөөс хийх хуваарь гаргах)
Хотын захирагчийн алба Орхон АЗЗА ТӨХК; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
2
Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд анхааруулах мэдээг тогтмол хүргэж ажиллах.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мэдээллийн төв; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ явуулж буй байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах ажлыг зохион байгуулах.
Авто тээврийн төв; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын хэмжээнд малын сэг зэм устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэлт хийх ажлыг эрчимжүүлэх.
МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
5
Жаргалант суманд золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулах.
Жаргалант сумын ЗДТГ ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-03-11
1
Мал аж ахуйн хаваржилтын байдалтай танилцах малчдад туслалцаа үзүүлэх ажлын хэсгүүд бэлтгэл ажлыг сайтар зохион байгуулах, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. /Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах/
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Мэдээллийн төв биелэлт
2
Ойр орчмын болон гудамж талбай, орон сууцны, эзэнгүй дүүргийн хог хаягдлыг цэвэрлэх нийтийг хамарсан цэвэрлэгээ хийх. Сэг зэм устгах, ариутгах ажлыг зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
3
Жаргалант суманд баригдаж буй зоорины барилгад онцгой анхаарч холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах.
Жаргалант сумын ЗДТГ Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
4
Иргэдээс ирүүлж буй гомдлын дагуу орон сууцны барилгын өргөтгөлийн ажил, орон сууцны байрнуудын даацын хана нурааж байгаа асуудалд мэргэжлийн байгууллагуудын хяналт шалгалт хийж зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч ажиллах.
ГХБХБГ-Захиргаа Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд анхааруулах мэдээг тогтмол хүргэж ажиллах.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мэдээллийн төв; Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
Согтууруулах ундаа түүгээр үйлчилгээ үзүүлж буй бар, караокены ажиллах цагийн хуваарийн талаар ажлын хэсэг тодорхой шийдвэрийг гаргаж танилцуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
7
БНСУ-ын Сүнчон хотын Улсын их сургуульд орон нутгаас оюутан сургахтай холбоотой тухайн сургуульд суралцах мэргэжлийг тодорхой болгох, шалгаруулалтад иргэдийн төлөөллийг оролцуулах, олон нийтэд мэдээлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
8
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаар гэр хорооллын иргэдээс санал асуулга авах ажлыг зохион байгуулж дүнг танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Авто тээврийн төв; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-03-04
1
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаар гэр хорооллын иргэдээс санал асуулга авах ажлыг зохион байгуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Авто тээврийн төв; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
2
Авто замын эвдрэлтэй хэсгүүдийг хүйтэн асфальтаар нөхөлт хийх ажлыг эрчимжүүлэх.
Хотын захирагчийн алба ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
3
Өвс тэжээлийн үнийн дүнд хяналт хийх ажлыг зохион байгуулах.
ШӨХТГ Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Статистикийн хэлтэс биелэлт
4
Орон сууцны хорооллуудын дээврийн цасыг цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
СӨХ-ны салбар зөвлөл Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлж, үерийн ус зайлуулах суваг, шуудууг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах, иргэдэд анхааруулах мэдээг хүргэх.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мэдээллийн төв; Хотын захирагчийн алба; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-02-26
1
Орон нутгийн төсвийн тодотголын асуудалд анхаарч бэлтгэл хангах.
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ширээ сандлыг шинээр солих шаардлагатай тооцоо судалгааг гаргах. Мөн цэцэрлэгүүдэд шаардлагатай тоглоомын судалгааг гаргаж танилцуулах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
3
Барилгын суурь ухаж буй аж ахуй нэгжүүдийн шороог Говил багийн Булагтын усны халиа үүсдэг хэсэгт буулгаж далан барих асуудлыг судалж танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
4
Шар усны үер болон бусад байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлээс урьдчилан сэргийлж ажиллах. Бэлэн байдлыг хангахад анхаарах. Аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг татан оролцуулах (үерийн далан, суваг шуудууг цэвэрлэх, үзлэг шалгалт хийх)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Улсын онцгой комиссоос "What3words" буюу "3 үгт хаяг" байршил тогтоох гар утасны аппликейшнийг малчдын утсанд суулгаж өгөх мэдээ мэдээллийг олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Мэдээллийн төв; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
6
Цаг агаар эрс хүйтэрч байгаатай холбоотойгоор эрсдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх, малчдын эрүүл мэндийн асуудалд онцгой анхаарах, түргэн тусламж үзүүлэх шаардлагатай цэгүүдийг тодорхой болгох, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах.
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-02-19
1
Мал аж ахуйн өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай уялдуулан шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэх. Аймгийн Онцгой комиссын хурлыг зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Онцгой байдлын газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
2
Аймгийн Онцгой комиссын Шуурхай штабыг байнгын ажиллагаанд оруулах.
Онцгой байдлын газар биелэлт
3
Сумдын Онцгой комиссын ажлыг эрчимжүүлж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Онцгой байдлын газар биелэлт
4
Барилгын салбарын улсын зөвлөгөөн зохион байгуулахтай холбоотой ажлын хэсэг байгуулж бэлтгэл ажлыг хангах.
ГХБХБГ-Захиргаа; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Гэр хорооллын алслагдсан багуудын авто замын цас мөсийг цэвэрлэх. Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ойр орчмын 50 метр газрын цас цэвэрлэгээг хийх талаар үүрэг чиглэл өгч хэрэгжилтэд хяналт тавих.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
6
Мал, амьтны гоц халдварт өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө гарган бэлэн байдлыг хангаж ажиллах.
МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
7
Хэлтэс агентлагууд өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоор "Малчдад туслах аян"-ыг дэмжин ажиллаж байгууллагынхаа болон салбарын хэмжээнд зохион байгуулах.
Онцгой байдлын газар Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Захиргаа, удирдлагын хэлтэс; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон АЗЗА ТӨХК; Орхон аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа; ТГ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Худалдан авах ажиллагааны газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар; Цагдаагийн газар; Шуурхай удирдлагын төв; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний хэлтэс; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
8
Ойрын хугацаанд цаг агаар эрс хүйтэрч байгаатай холбоотой аймгийн хэмжээнд гарч болзошгүй галын аюулгүй байдал, цахилгаан, дулаан хангамжид анхаарах иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээ мэдээллийг олон нийтийн сувгаар тогтмол хүргэх ажлыг зохион байгуулах.
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-02-13
1
БНСУ-ын Сүнчон хотын Улсын их сургуульд оюутан сургахтай холбоотой холбогдох журмыг боловсруулж, аймгийн ИТХ-аар оруулах ажлыг ойрын хугацаанд зохион байгуулах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
2
2024 оны худалдан авах үйл ажиллагааны зураг төсөв болон техникийн тодорхойлолтыг яаралтай хийж, Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Шатахуун түгээх станцуудыг нүүлгэх асуудлаар байгуулагдсан ажлын хэсэг тайлангаа танилцуулах.
Онцгой байдлын газар; Хот дахин хөгжүүлэх, орон сууцны хэсэг биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-02-05
1
Сар шинийн баярын өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд цахилгаан, ус, дулааны хангамжийг хэвийн байлгахад дэд бүтцийн байгууллагууд анхаарч, яаралтай үед холбоо барих утасны дугаарыг нийтэд мэдээлэх
Хотын захирагчийн алба Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
2
Нийгмийн хэв журам хамгаалах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллах
Цагдаагийн газар Авто тээврийн төв биелэлт
3
Яаралтай тусламжийн төв, Хүүхдийн хүлээн авах тасаг, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн ажиллах цагийн хуваарь, утас, хаягийг иргэдэд мэдээлэх
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
4
Хот хоорондын болон хотын доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, маршрут, цагийн хуваарийг тодорхой болгож олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах
Авто тээврийн төв Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
Нийтийн хоол, хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангахад анхаарч хяналт тавьж ажиллах
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Сар шинийн баярын өдрүүдэд авах арга хэмжээний талаар Цагдаагийн газар, Авто тээврийн төв, Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв, Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ, Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц, Эрдэнэт ус ДТС, Онцгой байдлын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний алба зэрэг байгууллагуудтай хамтран Хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулах
Мэдээллийн төв биелэлт
7
Аймгийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан асуудлуудаа оны эхнээс хариуцан зохион байгуулах
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-01-29
1
Сар шинийн баяртай холбоотойгоор түлээ нүүрс, махны болон хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн хөөрөгдлийг нэмэгдүүлэхгүй байх талаар анхаарч ажиллах
ШӨХТГ Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй ААН, байгууллагуудын орчны 50 метр газрын кадастрын зураглал гаргаж өгөх ажлыг шуурхай зохион байгуулж танилцуулах
ГХБХБГ-Захиргаа Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Эзэнгүй муур, нохой устгах талаар судалгаа, тооцоо хийж санал танилцуулах
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Мал эмнэлгийн газар; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
4
Сар шинийн баярын өдрүүдэд худгуудыг /ялангуяа зөөврийн худаг/ устай байлгах талаар анхаарч ажиллах
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Аймгийн хэмжээнд тог цахилгааны хангамжийг хэвийн байлгах талаар анхаарч, дэд бүтцийн байгууллагуудыг үүрэгжүүлж хариуцлагатай жижүүр гаргаж ажиллах
Хотын захирагчийн алба ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - Удирдлага; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
6
Хот хоорондын болон хотын доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар онцгой анхаарч ажиллах
Авто тээврийн төв Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
7
Сар шинийн баярын өдрүүдэд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах
Цагдаагийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
8
Гал түймэр, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхаарч, олон нийтэд сэрэмжлүүлэг өгч ажиллах
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
9
Түргэн тусламжийн дуудлагыг 20-30 минутын дотор иргэдэд хүрч үйлчлэхэд онцгой анхаарч ажиллах
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-01-22
1
Энэ онд хийгдэх авто замын ажлуудын зураг төсвийн ажилд онцгой анхаарах ажлыг эрчимжүүлэх.
Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Сар шинийн баярын өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, галын аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангуулах, талаар эргүүл, шалгалтуудыг эрчимжүүлж иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээ мэдээллийг олон нийтийн сувгаар тогтмол хүргэх. (Сэлбэг хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжүүдийн нөөц бүрдүүлэх, шуурхай ажлын хэсгүүдийн бэлэн байдлыг хангах, холбогдох албан хаагчдыг үүрэгжүүлэх, хариуцах утсыг тодорхой болгох, байгууллагуудын дарга нарын утас нээлттэй бэлэн байх)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Захиргаа, удирдлагын хэлтэс; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТГ- Захиргаа, хуулийн тасаг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Худалдан авах ажиллагааны газар; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
3
Сар шинийн баярын өдрүүдэд гэр хорооллын иргэдийн ундны усны хангамжийн асуудалд анхаарч, ажиллахгүй байгаа уст цэгүүдийн үйл ажиллагааг хэвийн болгох. (Зөөврийн ус түгээх авто машины бэлэн байдлыг хангах)
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
ЕБС-ын хичээл эхлэхтэй холбоотойгоор бэлтгэл ажлыг сайтар хангах. Сургууль орчмын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд онцгой анхаарч ажиллах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Цагдаагийн газар Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
5
Хот хоорондын зорчигч тээвэр болон хот доторх нийтийн тээврийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж иргэдэд мэдээлэл хүргэж ажиллах.
Авто тээврийн төв Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Сар шинийн баярын өдрүүдэд авто замын хөдөлгөөнийг зохицуулах, томоохон худалдааны төв захуудад эргүүл томилж гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх. Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн камерын хяналтыг эрчимжүүлэх.
Цагдаагийн газар; Шуурхай удирдлагын төв Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-01-15
1
Орхон аймгийн гэр хорооллын цахилгааны хүчдэлийн уналтын асуудалд анхаарах. Цаашид нэмэгдүүлэх агаарын шугамын тооцоо судалгааг хийж танилцуулах.
ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - Удирдлага Хотын захирагчийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
2024 оны улсын болон орон нутгийн төсвөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын болон худалдан авах бараа материалын техникийн тодорхойлолтыг яаралтай Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
20 дугаар сургуульд чанарын шаардлага хангахгүй нүүрс нийлүүлж буй аж ахуй нэгжийн гэрээг цуцлах арга хэмжээг авч ажиллах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
4
Орхон аймгийн Залуучуудын төлөөлөлтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах.
Залуучуудын хөгжлийн төв Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
5
Төмөр замын гармаар авто машин гарах нөхцөлийг сайжруулах асуудалд онцгой анхаарах. (Улаанбаатар хотод хийгдэж байгаа гармуудтай ижил болгох)
Эрдэнэт төмөр зам Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
СӨХ-ийн холбогдох төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулж, хамтран ажиллах талаар гэрээ байгуулж үйл ажиллагааг сайжруулж ажиллахад нь хяналт тавьж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; Хотын захирагчийн алба биелэлт
7
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын "Үдийн цай хөтөлбөр"-ийн асуудлыг анхаарч эцэг эхчүүдээс санал асуулга зохион байгуулах, үр дүнг танилцуулах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
8
А1001, А1002 авто замын цас мөсийг цэвэрлэх асуудалд онцгой анхаарах, зорчих хэсгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах. (Жаргалант сум орох хэсэг)
Орхон АЗЗА ТӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
9
Авто замын цас, мөс цэвэрлэх техник тоног төхөөрөмжийг судалж тооцоо судалгааг танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-01-08
1
2024 оны улсын болон орон нутгийн төсвөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын болон худалдан авах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлд онцгой анхаарч ажиллах.
Худалдан авах ажиллагааны газар Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Гэр хорооллын алслагдсан багуудын авто замын цас мөсийг цэвэрлэх. Аж ахуй нэгж, байгууллагуудын ойр орчмын 50 метр газрын цас цэвэрлэгээг хийх талаар үүрэг чиглэл өгч хэрэгжилтэд хяналт тавих.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
А1001, А1002 авто замын цас мөсийг цэвэрлэх асуудалд онцгой анхаарах, зорчих хэсгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах.(Жаргалант сумаас Баруунбүрэн сум хооронд мөстсөн, цас хунгарласан хэсэгт ажиллах)
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зүүн талын тохижилтын асуудал болон тоглоом суурилуулах, тохижилтын зурагтай болгох асуудалд онцгой анхаарах.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын "Үдийн цай хөтөлбөр"-ийн асуудлыг анхаарч, тооцоо судалгааг гаргаж танилцуулах.
БШУГ-Бодлого төлөвлөлт, хяналтын нэгж; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
6
Хөх Монгол цогцолборын элэгдэл хорогдлыг тооцож ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд тооцоо судалгаа гаргаж танилцуулах.
Орон нутгийн өмчийн газар Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
7
Хотын 1 дүгээр бүс болох төв хэсэгт газар олгохгүй байх.Газрыг зориулалтын бусаар ашиглаж байгаа асуудалд хяналт хийж холбогдох арга хэмжээг авах.
ГХБХБГ-Захиргаа; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
8
Хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийтийн бие засах газруудын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж холбогдох засвар үйлчилгээг хийх.(Үйлчилгээний төвийн зүүн талын нийтийн бие засах газар)
Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
9
Монголын уламжлалт сар шинийн баяр болох гэж байгаатай холбогдуулан айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамруулан бүх нийтийн цэвэрлэгээ хийх ажлын төлөвлөөгөө гаргаж танилцуулах. Хог ачилтыг эрчимжүүлэх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2024-01-02
1
Аймгийн нийт иргэдтэй 2024 оны хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын хүрээнд улс, орон нутгийн сумдын төсөвт тусгагдсан ажил арга хэмжээнүүдийг баг бүрээр гаргаж иргэдтэй хийх уулзалтад танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
Авто замын ажил хийж гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагуудтай уулзалт зөвлөгөөн зохион байгуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Төрийн үйлчилгээг иргэдэд түлхүү хүргэдэг зарим төрийн байгууллагуудын албан хаагчидтай хийх уулзалтыг зохион байгуулах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Авто тээврийн төв; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Улсын бүртгэлийн хэлтэс биелэлт
4
Хангагч байгууллагуудаас техникийн нөхцөлийн зөвшөөрлийг түргэн шуурхай өгдөг болох чиглэлээр онцгой анхаарч холбогдох албан тушаалтантай уулзалт зохион байгуулах.
Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс; Орхон аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
5
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрт эхлүүлэх. Иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэх ажилд онцгой анхаарах.
ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мэдээллийн төв; Худалдан авах ажиллагааны газар биелэлт